Kennisclip Trauma en PTSS

https://www.youtube.com/watch?v=qsT6trR5VCU

 

TRAUMA EN POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS (PTSS)

De uitdagingen van een nieuw leven : Een kwalitatief longitudinaal onderzoek met Syrische en Eritrese gezinnen

Inleiding 
Nederland heeft de afgelopen jaren relatief veel Syrische en Eritrese statushouders opgevangen. Gemeenten moeten hierdoor meer statushouders huisvesten, ook in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ). Deze ontwikkeling heeft er ook toe geleid dat er meer aandacht is gekomen voor de gezondheid van statushouders, en onderzoek hiernaar. Hoe is het met de gezondheid en het welzijn van deze gezinnen gegaan? Dat is de centrale vraag in dit onderzoek. 

Nog niet ingeburgerd : Onderzoek eerste cohorten Wet Inburgering 2013

Op dit moment zijn er ongeveer 60.000 personen die onder de Wet inburgering 2013 (Wi2013) inburgeringsplichtig zijn geworden, maar nog niet aan hun inburgeringsplicht hebben voldaan. De cohorten uit recente jaren zijn logischerwijs nog bezig met hun inburgering. De inburgeringstermijn duurt namelijk drie jaar en kan om diverse redenen meerdere keren worden verlengd. Dat inburgeraars uit de eerste cohorten nog niet aan de inburgeringsplicht hebben voldaan, ligt minder voor de hand.

 

“Een trede hoger, maar we zijn er nog niet.” Naar de ontwikkeling van een feedbackgerichte gezinstherapie

Aangezien uit onderzoek blijkt dat er een sterk verband bestaat tussen de kwaliteit van de therapeutische alliantie, zoals die door cliënten ervaren wordt, en de effectiviteit van psychotherapie, zoeken ook gezinstherapeuten naar mogelijkheden om de kwaliteit van de alliantie te verbeteren. Het systematisch gebruik van cliëntfeedback kan daarbij een bron van rijkdom zijn, als antwoord op de complexiteit van de alliantie in gezinstherapie. In dit artikel focussen we op manieren waarop systematische cliëntfeedback kan bijdragen aan een optimalisering van de therapeutische alliantie.

Het lichaam in psychotherapie

In psychotherapieopleidingen en -behandelingen ligt de nadruk op verbale, cognitieve en emotionele aspecten, maar wordt het lichaam veelal genegeerd. Dat geldt zowel voor het lichaam van de patiënt als het lichaam van de therapeut zelf. In dit artikel wordt aan de hand van casuïstiek, maar ook door middel van bespiegelingen over het eigen lichaam van de auteur, de betekenis van het lichaam in psychotherapie onder de aandacht gebracht.

Traumatische rouw : herkenning en behandeling in de klinische praktijk

Traumatische rouw omvat klachten van persisterende-rouwstoornis, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie na verlies van een dierbare. Er is hierbij sprake van een preoccupatie met de overledene of de omstandigheden van het overlijden, een sterk gemis of kwellend verlangen naar de overledene, met daarnaast regelmatig identiteitsverlies, ongeloof, vermijding, verlies van betekenis van het leven, gevoelens van verdoving, boosheid of schuld, intrusies of nachtmerries, hyperarousal en verlies van functioneren.

Lichaamsgerichte MBT bij getraumatiseerde kinderen en adolescenten

In dit artikel wordt het belang van non-verbaal werken binnen een mentaliserend kader toegelicht, toegespitst op psychotherapie met getraumatiseerde jonge cliënten. Het ontwikkelingsmodel van het verwerven van een gezond lichaamsbeeld en hoe dit samenhangt met het zelfbeeld of zelfbewustzijn wordt toegelicht vanuit de hechtingstheorie. Daarna wordt uiteengezet dat lichaamsbewust werken binnen een traumatherapie essentieel is, omdat er veel impliciete kennis in het lichaam zit opgeslagen, waarbij het niet volstaat om verbale en bewuste herinneringen en gevoelens te bewerken.

Psychedelica en psychedelica-ondersteunde psychotherapie

Er is toenemend wetenschappelijke evidentie dat psychedelica (in het specifiek mdma, psilocybine en ketamine) effectief kunnen worden ingezet bij de behandeling van verschillende therapieresistente psychiatrische aandoeningen, waaronder depressie, verslaving en ptss. Psychedelica zijn middelen die geestverruimend werken en een non-ordinary state van bewustzijn opwekken. Momenteel worden psychedelica zowel als monotherapie als in combinatie met psychotherapie onderzocht.

Jean-Emile Veth : de cliënt stat voorop

Jean-Emile Veth is na een lange carrière bij de Pensioen- en Uitkeringsraad en de SVB, afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen, sinds 2018 bij de Stichting Pelita werkzaam. Met zijn grote kennis van de wetten voor oorlogsgetroffenen is hij voor cliënten en voor collega's een welkome vraagbaak. Wat is zijn motivatie om die werk te doen, en hoe is hij hiertoe gekomen? 

 

Herdenken is en blijft belangrijk

De afgelopen maanden bezocht Josée Netten, algemeen secretaris van Stichting 1940-1945, enkele herdenkingen, een lezing en de opening van een tentoonstelling. Voor het Contactblad schreef ze onderstaande impressie.

Pagina's