Videoleerlijn over zorg voor mensen met een achtergrond in Nederlands-Indië : Begripvol zorgen - echo's uit Nederlands-Indië

Precies twee jaar geleden verscheen in Impact Magazine het artikel ‘Jalan Tengah: De middenweg’, over een onderzoek naar de aansluiting van reguliere zorg bij Indische en Molukse ouderen. De conclusie van dit onderzoek was, dat zorgverleners kennis over de geschiedenis, cultuur en ervaringen van de Indische en Molukse gemeenschap nodig hebben om goede zorg te kunnen verlenen. Want wat vroeger is gebeurd kan nog altijd grote impact hebben. Daarnaast werd het belang van vaardigheden onderstreept, om echt contact te maken en een vertrouwensband op te kunnen bouwen met cliënten. 

 

Het bleef gelukkig niet alleen bij deze resultaten op papier. De aanbevelingen van zorgverleners over hoe en waarover zij geschoold willen worden rondom dit onderwerp hebben geresulteerd in een nieuwe videoleerlijn voor zorgverleners. In dit artikel vertellen drie betrokkenen wat deelname aan de video opnames voor hen betekent en hoe de echo’s uit Nederlands-Indië nog altijd doorklinken: Lawrence Vrugteman, casemanager dementie, Andrea van ’t Oostende, mantelzorger met een achtergrond in Nederlands-Indië en Marlette van den Bergh, de filmmaker.

 Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Bertine Mitima | 2024
In: Impact Magazine ; ISSN: 2543-2591 | 7 | 1 | maart | 32-34
https://arq.org/publicaties/vervolgd
Trefwoorden: 
cultuurverschillen, geschiedenis, interviews, Molukkers, Nederlands-Indie, ouderenzorg, zorgverlening