Veerkracht en vertrouwen: psychosociale zorg voor vluchtelingen

In de afgelopen jaren zijn veel vluchtelingen naar Nederland gekomen van wie een groot aantal veerkrachtig blijkt en in staat om hun leven weer op te bouwen. Voor degenen die psychische klachten ontwikkelen, is een tijdig en laagdrempelig PSH-aanbod van ondersteuning wenselijk. De inventarisatie door de Arq Psychotrauma Expert Groep - in opdracht van ZonMW - van het aanbod van Psychosociale Hulpverlening (PSH) programma’s wil bijdragen aan een kwaliteitsverbetering in het zorgaanbod voor vluchtelingen.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
S.M. de la Rie, & M. Schouten | 2016
In: KiZ : tijdschrift over kwaliteit en veiligheid in zorg, ISSN 1875-2829 | [9] | 4 | augustus | 20-21
http://archief.tijdschriftkiz.nl/artikel/15080/Veerkracht-en-vertrouwen-psychosociale-zorg-voor-vluchtelingen-
Affiliatie auteur(s):