Van overmacht tot veerkracht : Opzet en effectiviteit van een dagbehandeling voor getraumatiseerd politiepersoneel

Stichting Centrum ’45 in Oegstgeest heeft een multimodale groepsbehandeling ontwikkeld voor politieagenten met posttraumatische klachten die na een kortdurende traumabehandeling onvoldoende herstellen. Het gaat om een dagklinische behandeling, een dag per week, die gebaseerd is op het model van negatieve veerkracht. Met negatieve veerkracht wordt bedoeld dat politieagenten klachten kunnen ontwikkelen, wanneer zij structureel gebruik maken van ontkenning en dissociatie, als coping bij ernstige en meervoudige schokkende gebeurtenissen. In de behandeling wordt direct gewerkt aan traumaverwerking maar ook aan herstel van veerkracht, met behulp van sociotherapie en psychomotore therapie. In de periode 2009–2014 doorliepen 46 patiënten de negen maanden durende behandeling. Voorafgaand aan, tijdens en na de behandeling werden metingen gedaan. Bij de eindmetingen rapporteerde circa 70 % van de deelnemers verbetering (12,5 %) of herstel (59 %) op het gebied van PTSS (gemeten met de Harvard Trauma Questionnaire). Circa drie kwart van de deelnemers liet verbetering (26,5 %) of herstel (50 %) zien op het gebied van comorbide psychische klachten (gemeten met de Brief Symptom Inventory).Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Marcella Pommée, Niels van der Aa, Patricia Dashorst, & Jackie June ter Heide | 2016
In: Tijdschrift voor Psychotherapie, ISSN 0165-1188 | 42 | 4 | juli | 225-241
http://doi.org/10.1007/s12485-016-0141-0
Affiliatie auteur(s):