Traumatische rouw bij nabestaanden na geweldsmisdrijven : diagnostiek en behandeling

Volgens het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (2022) is 5.4% van alle overlijdens in Nederland in 2020 (9030 van 168.678) het uiteindelijke gevolg van uitwendige (niet-natuurlijke) doodsoorzaken. het gaat hierbij om ongevallen (71.2%, 6433), zelfdoding (20,2%, 1823) moord en doodslag (1.2%, 107) overig geweld (7,1%, 639) en gebeurtenissen opzet onbekend (0,3%, 28). Bij nabestaanden is het risico op traumatische rouw na een dergelijk 'traumatisch' verlies sterk verhoogd vergeleken met een verlies door ziekte van een dierbare. Van traumatische rouw is sprake bij ernstige psychische klachten na een als traumatisch ervaren verlies van (een) dierbare(n). 

Referentie: 
Geert Smid | 2023
In: Tijdschrift Klinische Psychologie ; ISSN: 1378-8647 | 53 | 2 | 151-160
https://vvkp.be/traumatische-rouw-bij-nabestaanden-na-geweldsmisdrijven-diagnostiek-en-behandeling
Trefwoorden: 
behandeling, classificaties, comorbiditeit, Complexe rouw, cultuur, depressie, diagnostiek, DSM-5, epidemiologie, Exposure (nl), geweld, nabestaanden, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), professionalisering, psychotherapie, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, rouw, rouwproces, verlies, zingeving
Affiliatie auteur(s):