Toolkit voor de begeleiding van Eritrese alleenstaande minderjarigen in Nederland

In Nederland wordt een aanzienlijk aantal alleenstaande jeugdige vluchtelingen opgevangen. Mentoren, jeugdbeschermers en anderen die daarmee te maken hebben zitten met vragen over hoe deze minderjarigen goed te begeleiden om zelfstandig in Nederland hun weg te kunnen vinden.

 

Als opvangmedewerker (mentor) of jeugdbeschermer heb je de taak alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) te begeleiden en hun zelfstandigheid te bevorderen. De toolkit is bedoeld om je daarbij te helpen. Ze bevat kennis, inzichten en praktische handvatten voor het werken met deze doelgroep.

 

De toolkit maakt deel uit van het project ‘Veerkracht’, een samenwerkingsverband van Stichting Nidos Jeugdbescherming voor vluchtelingen en Arq Psychotrauma Expert Groep. De aanleiding voor dit project was de signalering dat diverse organisaties tegen uitdagingen aanliepen in de opvang en begeleiding van Eritrese AMV’s – de grootste groep AMV’s die in 2016 in Nederland werd opgevangen.

 

Eerst is een verkennend onderzoek uitgevoerd om de relevante thema’s te bepalen. Hiervoor zijn veel gesprekken gevoerd met Eritrese jongeren en hun begeleiders. (Lees voor een volledige beschrijving van deze exploratie het onderzoeksrapport.¹) Overigens zijn ook aan Syrische jongeren en hun begeleiders vragen gesteld en daarbij kwamen vergelijkbare thema’s naar voren. Hoewel de inhoud van deze toolkit dus vooral gebaseerd is op de ervaringen van en met Eritrese jongeren, is ze waarschijnlijk ook voor de begeleiding van andere groepen jonge vluchtelingen bruikbaar.

 

De resultaten van deze verkenning zijn vervolgens besproken in een aantal workshops met professionals met uiteenlopende werkzaamheden in de opvang van AMV’s (‘ Herkennen jullie deze punten? Wat is nodig om die te verbeteren?’). De bevindingen van deze workshops zijn vervolgens weer teruggekoppeld met Eritrese cultural mediators en de betrokken Eritrese AMV’s, waarna de conclusies in de toolkit zijn verwerkt in de volgende 6 hoofdstukken.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Marieke Sleijpen, Carlijn van Es, Hans te Brake en Trudy Mooren | 2018
91 pagina's | [Diemen] : Arq Psychotrauma Expert Groep ; [Utrecht] : Stichting Nidos
https://www.nidos.nl/wp-content/uploads/2018/05/Toolkit.pdf
Trefwoorden: 
adolescenten, Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's), Eritrea, kinderen, vluchtelingen