Synaptische plasticiteit, adulte neurogenese en tyrosinekinase

Zijn de dagen van het DSM-classificatiesysteem in 2021 nu echt geteld? Het proces waarin aan ‘de bijbel van de psychatrie’ steeds minder waarde wordt toegekend gaat in elk geval onverminderd verder, zo bleek uit een aantal reacties de afgelopen maand.

 

Rien Van noemde in het redactioneel commentaar van het Tijdschrift voor Psychiatrie nog eens ‘de gebrekkige klinische validitieit’ van de DSM en diens ‘discutabele epistemologische uitgangspunten’. Meer nog, een van de weinige grote verdiensten van het classificatie-boek, beschrijft Van, leek de overeenstemming tussen clinici over welke aandoening er speelt. Die overeenstemming, uitgedrukt in de statistische eenheid ‘kappa’, blijkt voor o.a. depressie en schizofrenie echter nauwelijks te zijn verbeterd ten opzichte van de periode voor de introductie van de DSM. Hij pleit ervoor de onzekerheid van psychiatrische onderzoek te integreren in de basisattitude van het behandelteams.  

Referentie: 
Trefwoorden: 
classificaties, DSM, Geestelijke gezondheid, neurobiologie, neuropsychiatrie, psychosociale
Affiliatie auteur(s):