Psychosociale hulp bij rampen en andere schokkende gebeurtenissen

Psychosociale hulp bij rampen en andere schokkende gebeurtenissen 359
M. Dückers, H. te Brake en B. Gersons
11.1 Inleiding 359
11.2 Over welke gebeurtenissen hebben we het? 359
11.3 Wat zijn de psychosociale gevolgen voor mens en
samenleving? 362
11.4 Wat zijn risicofactoren? 367
11.5 Welke getroffenen zijn te onderscheiden? 368
11.6 Wat is de essentie van psychosociale hulp? 370
11.7 Betrokken partijen en hun positie: het kringenmodel 371
inhoud
11
11.8 Ondersteuning en zorg: wat te doen en wat te laten? 374
11.9 Organisatorische context 380

Referentie: 
M. Dückers, H. te Brake en B. Gersons | 2016
In: J.J.L.M. Bierens; E.R. Muller; P.L. Meurs; C. Breederveld. Handboeken veiligheid: acute medische zorg. Deventer: Wolters Kluwer, 2016. p. 359-381. | 359-381 | Deventer : Wolters Kluwer
https://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/acute-medische-zorg/NPACUMEDZ-BI16001/#auteurs
Hoofdstuk gegevens: http://www.nivel.nl/node/2430?database=ChoicePublicat&priref=6229