Psychische gezondheid

Na de studie van dit hoofdstuk ben je onder meer in staat om:

 

  • begrippen als cultuurgebonden stoornis, somatiseren en psychologiseren, 'ziekte-narratief’ category fallacy, culturele stressoren, cultureel identiteitsconflict, en pre-, peri- en postmigratiestressfactoren en veerkracht te omschrijven.
  • uit te leggen welke kijk het absolutism, relativisme en de contextuele benadering hebben op de rol van cultuur in psychische gezondheidsproblemen
  • mogelijke oorzaken van somatisering en psychologisering in verschillende culturen en bij vluchtelingen op te noemen.
  • uit te leggen waarom ziekteverklaringsmodellen en rol spelen in het begrijpen van psychische klachten, te beschrijven wat het Culturele Formulering Interview inhoudt en het belang van een cultuursensitieve benadering weer te geven.
  • uit te leggen welke factoren vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond kwetsbaar maken voor psychose gezondheidsproblemen en welk factoren beschermend kunnen werken.
  • verbanden te leggen tussen begrippen uit dit hoofdstuk en andere hoofdstukken in dit handboek.
  • de geziene leerstof over psychische klachten bij diverse culturele groepen toe te passen op een nieuwe casus.
Referentie: 
Jeroen Knipscheer, Winny Ang, Haza Rahim & Rolf Kleber | 2023
In: Loes Meeussen. Crossculturele psychologie | 139-153 | Leuven : Acco
Trefwoorden: 
casuistiek, cultuur, diagnostiek, Geestelijke gezondheid, migranten, somatiek, ziekteleer
Affiliatie auteur(s):