Psychedelica bij de behandeling van verslaving en psychose

ACHTERGROND

Nadat psychedelica in 1968 verboden werden, is het bloeiende onderzoek naar de inzet van psychedelica bij de behandeling van patiënten met een psychiatrische stoornis gestopt. Sinds kort is dit onderzoek weer springlevend.

DOEL 

Een overzicht geven van de stand van zaken bij de behandeling van verslaving en psychose met psychedelica.

METHODE

Literatuurstudie op basis van Medline en PubMed, publicaties tot december 2019.

RESULTATEN

Het onderzoek naar de effectiviteit van psychedelica bij de behandeling van verslaving en psychose is nog zeer beperkt in omvang en methodologische kwaliteit. Vrijwel alle studies tonen een gunstig effect van vrijwel alle klassieke en atypische psychedelica op de verschillende verslavingen met verbeteringen in motivatie, craving, gebruik en/of abstinentie die ook na een eenmalige of korte behandeling vaak lang stand lijken te houden (3-24 maanden). Het gebruik van ketamine bij patiënten met een psychose die gestabiliseerd zijn op een antipsychoticum zou de ernst van negatieve symptomen kunnen verminderen.

CONCLUSIE

Psychedelica zouden in de toekomst een bijdrage kunnen leveren bij de behandeling van patiënten met een verslaving of met een psychose, maar er zullen grotere en methodologisch betere studies moeten komen. Het gebruik van psychedelica biedt ook kansen op meer inzicht in het gedeeld onderliggende pathologische substraat van veel psychiatrische stoornissen.

Referentie: 
W. van den Brink, J.J. Breeksema, E. Vermetten, R.A. Schoevers | 2020
In: Tijdschrift voor Psychiatrie ; ISSN: 0303 7339 | 62 | 8 | 650-658
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/555/articles/12295
Trefwoorden: 
behandeling, depressie, effectiviteit, Geestelijke gezondheidszorg, Onderzoek, psychedelica, psychofarmaca, psychosen, reviews, therapie, verslaving
Affiliatie auteur(s):