Psychedelica bij de behandeling van PTSS

ACHTERGROND

Een posttraumatische stressstoornis (ptss) is vaak een chronische aandoening, ondanks de beschikbaarheid van diverse bewezen effectieve behandelopties. De toepassing van psychedelica biedt nieuwe behandelmogelijkheden.

DOEL 

Een overzicht van effectstudies, therapeutische context en mogelijke werkingsmechanismen van verschillende soorten psychedelica bij de behandeling van ptss.

METHODE 

‘Scoping review’ van de bestaande literatuur voor mdma, ketamine, en klassieke psychedelica.

RESULTATEN 

Verschillende rct’s laten zien dat mdma-ondersteunde psychotherapie tot een langdurige reductie in ptss-symptomen kan leiden. Ketamine lijkt op basis van een klein aantal studies bij te kunnen dragen aan tijdelijke verlichting van ptss-symptomen. Momenteel wordt onderzocht of het gebruik van ketamine in combinatie met psychotherapie kan leiden tot een duurzame vermindering van klachten.
Klassieke psychedelica (zoals psilocybine en lsd) initiëren psychoactieve effecten (bijv. op het gedrag of de beleving) die mogelijk kunnen bijdragen aan de psychotherapeutische behandeling van ptss, maar zijn nog niet onderzocht in gecontroleerde studies. De positieve effecten die gerapporteerd worden,
reiken verder dan ptss-klachten alleen.

CONCLUSIE 

Psychedelica kunnen worden ingezet als katalysator voor de psychotherapeutische behandeling van ptss. Het meeste bewijs bestaat voor mdma-ondersteunde psychotherapie; er is nog relatief weinig onderzoek gedaan naar ketamine en klassieke psychedelica. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of het gebruik van psychedelica kan worden geïntegreerd in het aanbod van beschikbare behandelopties voor ptss.

 

 Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
E. Vermetten, E. Krediet, T. Bostoen, J. Breeksema, R.A. Schoevers, W. Van Den Brink | 2020
In: Tijdschrift voor Psychiatrie ; ISSN: 0303 7339 | 62 | 8 | augustus | 640-649
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/555/articles/12296
Trefwoorden: 
behandeling, MDMA, Medicatie, Onderzoek, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), psychedelica, psychofarmacologie, psychotherapie, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, veteranen
Affiliatie auteur(s):