Psychedelica bij de behandeling van depressie, angst en obsessieve compulsieve stoornis

ACHTERGROND 

Er is behoefte aan nieuwe, effectieve behandelmethoden voor patiënten met een (behandelresistente) depressie, angststoornis of obsessieve-compulsieve stoornis (ocs). Tevens is er hernieuwde aandacht voor psychedelica in de behandeling van psychiatrische stoornissen.

DOEL 

Een overzicht bieden van resultaten van vroeger en huidig onderzoek naar psychedelica bij de behandeling van depressie, angststoornissen en ocs.

METHODE 

Literatuuronderzoek in databases Medline en PubMed, aangevuld met kruisreferenties en resultaten van recente studies.

RESULTATEN 

Er zijn veel en ook omvangrijke studies gedaan naar het atypische psychedelicum ketamine. Dit middel blijkt een snel en gunstig effect te hebben op depressie en suïcidaliteit; effecten op langere termijn zijn minder duidelijk. Onderzoek naar klassieke psychedelica voor de behandeling van depressie en
angststoornissen is beperkt tot enkele kleine (openlabel)onderzoeken. Daarbij worden positieve resultaten gerapporteerd, zelfs na een enkele toediening, met mogelijk langdurige effecten. Studies moeten worden herhaald bij grotere en meer diverse groepen patiënten.

CONCLUSIE 

Verder onderzoek naar werkzaamheid, therapeutische mechanismen en interventiemodellen is zeer de moeite waard; ten bate van patiënten, maar ook ten bate van een dieper inzicht in de psychotherapeutische en neurobiologische mechanismen die een rol spelen bij (de behandeling van)
veelvoorkomende psychiatrische aandoeningen.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
J.J. Breeksema, W. van den Brink, J.K.E. Veraart, S.Y. Smith-apeldoorn, E. Vermetten, R.A. Schoevers | 2020
In: Tijdschrift voor Psychiatrie ; ISSN: 0303 7339 | 62 | 8 | 618-628
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/555/articles/12283
Trefwoorden: 
angststoornissen, behandeling, comorbiditeit, depressie, fobieen, obsessieve compulsieve stoornis, Obsessieve compulsieve stoornis (OCS), Onderzoek, overzichtsartikelen, psychedelica, psychiatrische stoornissen, reviews, Suïcide
Affiliatie auteur(s):