Parasomnieën

Parasomnieën zijn ongewenste ervaringen die optreden tijdens de slaap of in de overgang tussen waken en slapen.

 

Deze ervaringen kunnen fysiek, gedragsmatig en/of geestelijk zijn. Parasomnieën kunnen plaatsvinden tijdens de NREM-slaap, zoals slaapwandelen en night terrors, maar ook tijdens de REM-slaap, zoals nachtmerries en de REM-slaapgedragsstoornis. In de overgang tussen waken en slapen kunnen hallucinaties en verlammingsverschijnselen optreden. Deze slaapfenomenen worden nogal eens geduid als symptomen van psychiatrische stoornissen. Echter, de fenomenen kunnen op zichzelf staan, maar ook samenhangen met psychiatrische stoornissen.

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende parasomnieën, hoe vaak deze voorkomen, welke samenhang er is met psychiatrische stoornissen en wat de gevolgen zijn voor patiënten. Ook bespreken wij de diagnostiek en de behandeling van de verschillende parasomnieën.

Referentie: 
Dr. Annette van Schagen, Dr. Jaap Lancee | 2021
In: Marike Lancel, Maaike van Veen, Jeanine Kamphuis. Slaapstoornissen in de psychiatrie Diagnose en behandeling. | 131-148 | Houten : Bohn Stafleu van Loghum
https://mijn.bsl.nl/parasomnieen/18583026
Hoofdstuk 8
Trefwoorden: 
behandeling, casuistiek, diagnostiek, DSM-5, nachtmerries, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), psychiatrie, psychische stoornissen, psychofarmaca, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, slaapstoornissen
Affiliatie auteur(s):