Oorlogsgetroffene of oorlogsslachtoffer: wat maakt het verschil? : Mogelijke determinanten voor slachtofferschap : Een onderzoek onder ex-dwangarbeiders

Deze scriptie is geschreven in het kader van de (deeltijd-)studie Sociale Gerontologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Als historicus, werkzaam in de hulpverlening aan oorlogsslachtoffers, gaat mijn belangstelling met name uit naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de verregaande gevolgen die deze oorlog voor zeer veel mensen nog steeds blijkt te hebben. Daarom heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deze interesse in mijn studie te verweven.Centrale vraagstelling is: "Welke verschillen zijn bepalend voor het feit of personen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vergelijkbare ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt zich uiteindelijk oorlogsgetroffene dan wel oorlogsslachtoffer voelen en in hoeverre hangt dat samen met een aantal objectieve factoren, zoals leeftijd, ouderlijk milieu, opleidingsniveau, burgerlijke staat, de aard, de omvang en de intensiteit van het sociaal netwerk, de sociale status van erkenning en persoonlijkheidskenmerken?”.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Jan Driever | 2003
143 pagina's | Amsterdam : Vrije Universiteit
Trefwoorden: 
dwangarbeiders, hulpverlening, oorlogsgetroffenen, ouderen, Tweede Wereldoorlog (1939-1945), verwerking, wetgeving
Plaatsingscode: 
s4.2 DRI
Affiliatie auteur(s):