Stichting 1940-1945

Nederlands

Herdenken is en blijft belangrijk

De afgelopen maanden bezocht Josée Netten, algemeen secretaris van Stichting 1940-1945, enkele herdenkingen, een lezing en de opening van een tentoonstelling. Voor het Contactblad schreef ze onderstaande impressie.

Maatschappelijk werk voor oorlogsgetroffenen : specifiek of algemeen?

Naar schatting telt Nederland in het jaar 2000 ongeveer 4.500.000 ouderen. Zij hebben allen de Tweede Wereldoorlog meegemaakt Velen van hen zijn oorlogsgetroffenen, zij zijn blootgestaan geweest aan geweld.

burger-oorlogsslachtoffers in beweging : van werkgroep naar stichting

De werkgroep “Burgeroorlogsslachtoffers” en haar voortzetting, de SBO, was in de eerste plaats een instrumentele sociale beweging. De politieke doelstelling was steeds maatschappelijke erkenning en gelijkberechtiging van alle categorieën oorlogsslachtoffers.

Wat betreft de gehanteerde actiemiddelen, met name in de beginfase, vertoonde zij kenmerken van een belangengroep.

Oorlogsgetroffene of oorlogsslachtoffer: wat maakt het verschil? : Mogelijke determinanten voor slachtofferschap : Een onderzoek onder ex-dwangarbeiders

Deze scriptie is geschreven in het kader van de (deeltijd-)studie Sociale Gerontologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Als historicus, werkzaam in de hulpverlening aan oorlogsslachtoffers, gaat mijn belangstelling met name uit naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de verregaande gevolgen die deze oorlog voor zeer veel mensen nog steeds blijkt te hebben.

‘Ik help graag mensen te reflecteren op moeilijke onderwerpen’ : Ismee Tames, bijzonder hoogleraar Stichting 1940-1945: geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging

Ismee Tames sprak op 17 mei haar oratie uit als bijzonder hoogleraar Stichting 1940-1945: geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging. Deze leerstoel is door Arq namens Stichting 1940-1945 ingesteld aan de Universiteit Utrecht. Een gesprek over het onderwerp van haar oratie: een nieuwe manier om naar de ervaring van oorlog en verzet te kijken.

 

Onderdeel van de rubriek 'In de werkkamer'