NET in een groepssetting : de Narratieve Dagbehandeling

‘The fundamental stages of recovery are establishing safety, reconstructing the trauma story, and restoring the connection between survivors and their community.’ Judith Herman (1992) Inleiding Bovenstaand citaat uit het invloedrijke werk van Judith Herman (1992) benadrukt dat het proces van de verwerking van trauma niet enkel een individueel en intrapsychisch fenomeen is. Traumatisering vindt vrijwel altijd plaats in een interpersoonlijke context, en ook in de behandeling dient het herstellen van de directe verbinding met de omgeving en de gemeenschap een belangrijke plaats te hebben.Imaginaire exposure is een bewezen effectieve methode in de behandeling van PTSS. Het is echter heel ongebruikelijk om exposure toe te passen in een groep. In ‘de wandelgangen’ van de klinische praktijk wordt vaak gewaarschuwd voor het uitvoeren van exposure in groepsverband, met name vanwege een verondersteld risico voor hertraumatisering van de andere groepsleden. Effectieve traumagerichte behandelingen zoals EMDR, getuigenistherapie, Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP), cognitieve gedragstherapie voor PTSS (CGT) en Prolonged Exposure (PE) worden in principe als individuele therapievorm gegeven. Ook NET wordt tot nu toe alleen in individuele therapievorm uitgevoerd en onderzocht. Gezien het succes van deze individueel toegepaste therapieën en het veronderstelde risico bij toepassing van exposure in een groep, is de vraag waarom je groepsgewijze exposure zou willen doen, en wat een dergelijke methode zou toevoegen, een terechte. Bij Stichting Centrum ’45 vindt een groepsgewijze exposurebehandeling al vanaf 2000 plaats. In eerste instantie was dat in de vorm van een dagbehandeling, die de Directieve Dag werd genoemd (Van der Velden & Koops, 2005). Hier vond exposure in de groep plaats in de vorm van een zogenoemde ‘verhalen-gespreksgroep’. Het betrof hier een behandelgroep waarin een combinatie van elementen uit de getuigenistherapie en de exposuretherapie werd toegepast, en een beeldend-therapeutische behandelgroep, waarin de focus lag op traumatisch beeldmateriaal. In 2007 deed een aantal van onze behandelaren een opleiding Narratieve Exposure Therapie (Lohuis, 2010) en werden we getroffen door de overeenkomst tussen het NETmodel enerzijds en de exposure-elementen en verhalen, zoals wij die al eerder toepasten in de dagbehandeling voor groepen, anderzijds. We zijn de principes van het NET-model toen meer expliciet gaan toepassen in onze dagbehandeling, waarbij we zo veel mogelijk aansluiten bij het theoretische model en het behandelprotocol van de NET zoals die zijn geformuleerd door Schauer e.a. (2011). Vervolgens hebben we het groepsprogramma omgedoopt tot de ‘Narratieve Dag’.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Onno de Boer, Mirjam Koops & Mieke Smit | 2015
In: Groepen : tijdschrift voor groepsdynamica & groepspsychotherapie, ISSN 1871-1146 | 10 | 4 | december | 29-41
https://www.groepspsychotherapie.nl/images/NET_in_een_groepssetting.pdf
Eerder verschenen als: Hoofdstuk 13 uit het boek Levensverhalen en psychotrauma. Narratieve Exposure Therapie in theorie en praktijk van Ruud Jongedijk, uitgegeven bij Boom Amsterdam
Affiliatie auteur(s):