Narratieve Exposure Therapie : Voor ernstig, meervoudig psychotrauma

Psychotraumatische ervaringen komen veel voor, ook bij de Nederlandse bevolking. Een dergelijke traumatisch gebeurtenis is een gebeurtenis, waarbij iemand een levensbedreigende situatie meemaakt, of een gebeurtenis die de lichamelijke integriteit kan schenden. Het gaat dus duidelijk verder dan een ‘ernstige gebeurtenis’, maar om onder meer seksueel misbruik, aanranding en verkrachting, oorlogservaringen, levensbedreigende overvallen, oorlogservaringen, gijzelingen en lichamelijk geweld zoals mishandelingen en martelingen (DSM-5).

Referentie: 
Ruud Jongedijk | 2016
In: Counselling Magazine, ISSN 1879-7733 | [7] | 03 | augustus
https://www.professioneelbegeleiden.nl/narratieve-exposure-therapie
Thema: Slachtofferhulp
Affiliatie auteur(s):