Na de vlucht : een op herstel gericht behandelaanbod voor getraumatiseerde vluchtelingen

Equator Foundation is partner in de Arq Psychotrauma Expert Groep en biedt behandeling aan vluchtelingen, asielzoekers en slachtoffers van mensenhandel met traumagerelateerde psychopathologie (veelal een posttraumatische stressstoornis, PTSS). Mensen raken door systematisch geweld of misbruik en ongewilde migratie niet alleen psychisch uit balans, maar verliezen ook het houvast aan hun sociale omgeving en hun rol daarin. Daarom biedt Equator naast traumabehandeling ook begeleiding bij herstel op verschillende levensgebieden.

 

Onlangs rondde Equator een tweejarig project ‘Maatschappelijke participatie van getraumatiseerde vluchtelingen’ af. Hierin werd een op sociaal en maatschappelijk herstel gericht behandelaanbod ontwikkeld, ten behoeve van het laatste deel van het behandeltraject. Dit behandelaanbod is gebaseerd op de methodiek van Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). Iedere vluchteling heeft een eigen vluchtverhaal. Er is ook sprake van grote diversiteit in herkomst, leeftijd, gezinssamenstelling, cultuurbeleving, religie, opleiding en werkervaring. Ondanks dat hebben vluchtelingen enkele veelvoorkomende overeenkomsten: onvrijwillige migratie, traumatische ervaringen, en de zorg om achtergebleven familie en vrienden. Velen hebben extreme vormen van geweld ervaren, wat het vertrouwen in de medemens ondermijnt en leidt tot schuldgevoelens, gevoelens van rouw en verlies van eigenwaarde.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Renate Smid en Sabine Vermin | 2016
In: Participatie en Herstel, ISSN 2405-8173 | 3 | 22-31
http://www.equatorfoundation.nl/sites/default/files/domain-24/Na%20de%20vlucht.pdf
Affiliatie auteur(s):