Migratie, ontwikkeling en ouderschap

Migratie beïnvloedt veel aspecten  van  het leven  van  kinderen  en gezinnen.  Migranten  reageren op uiteenlopende wijze op de veranderingen die door de migratie ontstaan in hun leefwereld. Kinderen  kunnen in deze context kwetsbaar zijn, maar ook veerkrachtig.  Hoe beïnvloedt  migratie de wijze waarop kinderen omgaan met algemene en extra ontwikkelingstaken, hoe geven hun ouders vorm aan ouderschap, en hoe ontwikkelen gezinsrelaties zich in deze nieuwe context?
Bala, Kramer en Somers gaan  bij de beantwoording van deze vragen  uit van een  multidimensio­naal contextueel  kader dat onder meer ontleend  is aan het socio-ecologische model van  Bronfen­brenner.
De wisselwerking tussen  risicofactoren en  beschermende factoren op meerdere systeemniveaus kan de ontwikkeling  van  kinderen  zowel  bevorderen  als  belemmeren.  Dit is  afhankelijk  van de ervaringen  voor, tijdens en  na de migratie, de attitude van de ontvangende  maatschappij,  en de leeftijd van de kinderen. De auteurs beschrijven de migratiegerelateerde veranderingen  in gezins­ relaties en gezinsdynamiek, de uitdagingen  voor de ouders, en de specifieke ontwikkelingen per leeftijdsfase aan de hand van voorbeelden van interacties in migrantengezinnen.
Een  positieve adaptatie en  ontwikkeling  van de kinderen  bevorderen  vraagt om  herstel  van het evenw icht  tussen  pijnlijke  ervaringen  en  veerkracht.  Hulpverleners  kunnen  hierin  
helpen  door met  migrantenkinderen en  hun  ouders  mee te denken  over creatieve  oplossingen waarin  cul­ turele elementen  erkend  en  gewaardeerd  worden.  Dit vraagt  van de  hulpverlener een  flexibele opstelli ng, kritische  reflectie,  en  interventies  op  meerdere  systeemniveaus, waarin  de culturele en maatschappelijke aspecten  van migratie en acculturatie  bespreekbaar gemaakt worden en de veerkra cht van kinderen en ouders versterkt worden.

 Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Julia Bala, Sander Kramer en Sita Somers | 2020
In: Joop de Jong en Rob van Dijk. Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie. | 393 pagina's | 146-160 | Amsterdam : De Tijdstroom / Boom uitgevers
Trefwoorden: 
causaliteit, cultuur, cultuurverschillen, gezinnen, kinderen, migranten, Nederland, normen, ouderschap, samenleving, vluchtelingen
Affiliatie auteur(s):