Mental health and human rights. Vision, praxis and courage (Book review)

Pas in 2006 werd wereldwijd voor mensen met een psychische stoornis het recht erkend tot volledige deelname aan het maatschappelijke leven. De desbetreffende Conventie die toen werd aanvaard door de Verenigde Naties, verbiedt discriminatie in hun burgerlijk, politiek, maatschappelijk, cultureel en economisch leven. Dat dit maar zo kort geleden is, wordt niet minder verbazing­wekkend door de in dit boek geschilderde voorbeelden van ongelijke, soms mensonwaardige behandeling die nog tot in de late twintigste eeuw alom plaatshad. En nog altijd bestaat er geen systeem voor verantwoording over naleving van de nu vastgelegde rechten.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Scholte P, | 2013
Tijdschrift voor Psychiatrie | 55 | 7 | 552-553
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/467/articles/9842
Affiliatie auteur(s):