Medicatie in overdrachtelijke zin

Farmacotherapeutische interventies zijn niet altijd effectief. Men kan medicatie effectiever inzetten door aandacht te besteden aan het hanteren van niet-farmacologische aspecten van de interventie. Een aantal van deze aspecten bespreek ik aan de hand van praktijkvoorbeelden: de invloed van therapeutische relatie, verwachtingen en betekenissen die aan de medicatie worden toegeschreven en constellaties rondom medicatievoorschriften in de overdracht en tegenoverdracht. Competent hanteren van de therapeutische relatie en overdracht en tegenoverdracht kan bijdragen aan meer effect van de interventie en vermindert de kans op een negatieve uitkomst.

Referentie: 
Lucas J.A. Schalk | 2023
In: Tijdschrift voor Psychiatrie ; ISSN: 0303-7339 | 64 | 7 | 462-465
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-13018_Medicatie-in-overdrachtelijke-zin
Trefwoorden: 
Farmacotherapie, geneesmiddelen, interventies, Medicatie, overdracht, psychotherapie, therapeutische relatie
Affiliatie auteur(s):