Kaart van Indisch Verzet

Over de Kaart van Indisch Verzet

De Kaart van Indisch Verzet is een initiatief van het Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en Stichting Pelita. De kaart toont een impressie van verhalen van verzet gepleegd tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (8 maart 1942 – 15 augustus 1945). De Kaart van Indisch Verzet is ontwikkeld naar het voorbeeld van de Kaart van Verzet, een initiatief van Netwerk Oorlogsbronnen.

Het startpunt van de productie van de Kaart van Indisch Verzet was een onderzoek in archieven van de Wet Indisch Verzet. Sinds 1986 hebben personen die tegen de Japanse bezetting verzet pleegden en door de fysieke of psychosociale gevolgen van hun oorlogservaringen minder of niet meer kunnen werken, recht op pensioen via de WIV. Het geraadpleegde archief is in bezit van Stichting Pelita, de Nederlandse welzijnsorganisatie voor de Indische en Molukse gemeenschap.

Referentie: 
Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld, Stichting Pelita | 2018
[Amsterdam] : Nationaal Comité 4 en 5 mei
https://kaartvanindischverzet.nl/
Trefwoorden: 
Indisch verzet, Nederlands-Indie, Tweede Wereldoorlog (1939-1945), verzet, verzetsdeelnemers