Inleiding in evidence-based medicine : klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal

Bij de behandeling van patiënten is het nemen van de juiste beslissingen van levensbelang. Om te bepalen of behandelingen veilig en effectief zijn is het gebruik van het juiste bewijsmateriaal onontbeerlijk. Evidence-based medicine is een methode om de keuzes die u maakt, te onderbouwen met bewijsmateriaal uit betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek. Deze vierde, herziene druk van Inleiding in evidence-based medicine is geactualiseerd en uitgebreid. Dit boek zet overzichtelijk uiteen wat evidence-based medicine in detail inhoudt. Het bevat praktische tips over hoe u het beste kunt zoeken naar literatuur met behulp van metazoekmachines en behandelt moderne methoden om artikelen kritisch te beoordelen. De nieuwste internationaal geaccepteerde beoordelingslijsten zijn gebruikt. Verder komen onder meer evidence-based richtlijnen, het toepassen van evidence-based medicine in de eigen praktijk en de Cochrane Collaboration aan bod en is er een nieuw hoofdstuk over Kwalitatief Onderzoek toegevoegd. Speciale aandacht wordt besteed aan de rol die evidence-based medicine speelt bij de zorg voor individuele patiënten. Dit helpt zorgverleners om in het consult de beste algemene kennis te combineren met patiëntspecifieke overwegingen. Inleiding in evidence-based medicine is geschikt voor studenten, docenten, onderzoekers en alle professionals die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. (Uitgever)

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
R.J.P.M. Scholten, M. Offringa, W.J.J. Assendelft | 2014
XVI, 211 pagina's | Houten : Bohn Stafleu van Loghum, Springer Media
http://www.bsl.nl/shop/inleiding-in-evidence-based-medicine-9789031399031.html

Eerste druk: Houten [etc.] : Bohn Stafleu Van Loghum, 2000
Met literatuuropgave, register
Trefwoorden: 
geneeskunde, behandeling, kwaliteitszorg, Onderzoek, evidence based, Databanken, Zoekmachines, Cochrane Collaboration (CC)
Plaatsingscode: 
s0.4 INL
Affiliatie auteur(s):