Inleiding in de crossculturele psychologie

Na de studie van dit hoofdstuk ben je onder meer in staat om: 

  • begrippen (als cultuur, primaire, secondaire en tertiaire socialisatie, crossculturele psychologie, absolutisme, relativisme, WEIRD, etnocentrisme...) te omschrijven.
  • uit te leggen hoe cultuur overgeleverd, dynamisch en gedeeld is en elk van die aspecten te illustreren met (eigen) voorbeelden.
  • de geschiedenis van de crossculturele psychologie uiteen te zetten.
  • het belang van de crossculturele psychologie te beargumenteren. 
  • geziene begrippen (primaire, secondaire en tertiaire socialisatie, cultuur als overgeleverd, dynamische en gedeeld) toe te passen op een nieuwe casus. 
  • verbanden te leggen tussen begrippen uit dit hoofdstuk en andere hoofdstukken in dit handboek. 


Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Loes Meeussen, Emine Smajli, Fatma Ozdemir & Rolf Kleber | 2023
In: Loes Meeussen. Crossculturele psychologie | 16-27 | Leuven : Acco
Trefwoorden: 
cultuur, geschiedenis, interculturele therapie, methodologie, psychologie, psychotherapie
Affiliatie auteur(s):