Het verleden verankeren in de toekomst : het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog

Op 20 november 2010 kwamen in de Eenhoorn te Amersfoort 83 organisaties van oorlogsgetroffenen, waaronder een aantal 4 en 5 mei comités, bijeen om met elkaar te discussiëren over het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de toekomst van de organisaties van oorlogsgetroffenen.
Het COVVS, de initiatiefnemer, was van mening dat een conferentie met de aangesloten leden, en zo mogelijk samen met andere niet bij het COVVS aangesloten organisaties, een goede vorm was om - gelet op de toenemende vergrijzing van de organisaties van oorlogsgetroffenen - over deze thematiek van gedachten te wisselen.
Cogis werd benaderd om de organisatie van de conferentie op zich te nemen. In goed overleg, en met financiële steun van het ministerie van VWS, is deze conferentie gerealiseerd. In deze publicatie treft u de schriftelijke neerslag aan van onder meer de voordrachten die op de conferentie gehouden zijn en de verslagen van de gespreksgroepen.

Referentie: 
Wim D. Visser | 2010
76 pagina's | [ Utrecht ] : Cogis
http://www.1wo2.nl/
Verslag COVVS-conferentie van 20 november 2010
Trefwoorden: 
Educatieve reizen, Gastlessen, herdenkingen, jeugdvoorlichting, oorlogsgetroffenen, organisaties, Tweede Wereldoorlog (1939-1945), vrijwilligers
Affiliatie auteur(s):