Getraumatiseerde ouders en de relatie met hun kinderen : over de moeilijkheden en de kans deze te boven te komen

Wanneer ouders getraumatiseerd raken, kan de relatie met hun kinderen onder druk komen te staan. Tegelijkertijd beschikken beide ouders over manieren om de impact van traumatisering te ‘bufferen’. Door de inzet van een steunend netwerk bijvoorbeeld. Maar een veilige hechting tussen ouder en kind is het krachtigste schild.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Marloes de Kok | 2019
In: Kind & Adolescent Praktijk ISSN: 1875-7065 | 18 | 1 | 6-13
https://mijn.bsl.nl/getraumatiseerde-ouders-en-de-relatie-met-hun-kinderen/16542202
Trefwoorden: 
casuistiek, hechting, ouder-kind relatie, ouders, ouderschap, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Psychische klachten, psychotrauma (nl), PTSD (nl), transgenerationele overdracht, traumatische ervaringen, veerkracht
Affiliatie auteur(s):