Geestelijke verzorging in de psychotraumazorg : een plaatsverkenning

Achtergrond De zorg voor mensen met trauma- en stressorgerelateerde stoornissen is multidisciplinair georganiseerd. De plaats van geestelijke verzorging in multidisciplinaire psychotraumazorg is onderbelicht.


Doel Verkennen van de plaats van geestelijke verzorging bij psychotrauma, moreel trauma, rouw, palliatieve en multiculturele zorg, in de tijd ten opzichte van blootstelling aan potentieel traumatische gebeurtenissen en tussen andere disciplines als basis voor een multidisciplinair samenwerkingsmodel.


Methode Inventariseren en bespreken van de plaats van geestelijke verzorging in de literatuur en in zorgstandaarden en richtlijnen voor trauma- en stressorgerelateerde stoornissen. 


Resultaten Geestelijke verzorging kan betekenisgeving ondersteunen en bijdragen aan herstel van verbondenheid bij mensen met risico op psychotrauma, moreel trauma en traumatische rouw en is toenemend beschikbaar voor ontvangers
van palliatieve en multiculturele zorg. De meeste richtlijnen voor psychotraumazorg bevelen de beschikbaarheid van geestelijke verzorging aan ofwel onderzoek naar de effectiviteit van complementaire existentiële, spirituele of betekenisgevende interventies.

 

Conclusie Traumatische stressoren vormen grenssituaties waarbij betekenisgeving, existentiële en morele oriëntatie bij uitstek op het spel staan. Inzet van geestelijke verzorging kan betekenisgeving ondersteunen en verbondenheid herstellen en daarmee potentieel bijdragen aan het voorkomen van als traumatisch ervaren blootstelling aan stressoren, langdurige klachten na blootstelling en verergering van chronische psychotraumaklachten.

 Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Geert E. Smid en Gaby Jacobs | 2022
In: Tijdschrift voor Psychiatrie ; ISSN: 0303-7339 | 64 | 3 | 160-166
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/574/articles/12935
Trefwoorden: 
diagnostiek, Geestelijke gezondheid, geestelijke verzorging, kwaliteitszorg, medische beroepen, moraal, multiculturele samenleving, Onderzoek, psychische stoornissen, psychotrauma (nl), rouw, samenwerking, traumatische ervaringen, traumatische gebeurtenissen