FACT-sheet : Instrumenten voor screening, vaststelling en monitoring van een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)

Ga na of iemand een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt en of er sprake is van symptomen van PTSS. Dit kan met één van onderstaande screeningsinstrumenten. Geadviseerd is om deze lijsten tenminste 4 weken na het meemaken van een (mogelijk) traumatische gebeurtenis in te zetten

Referentie: 
Trefwoorden: 
diagnostiek, Diagnostisch onderzoek, DSM-5, meetinstrumenten, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), PTSD (nl), PTSS, volwassenen
Affiliatie auteur(s):