Ferdinandus, Harriet

Harriet Ferdinandus is directeur van Stichting Pelita : aanvraagbegeleiding, hulp-en dienstverlening aan oorlogsbetrokkenen uit voormalig Nederlands-Indië.  
Haar ervaring en expertise ligt bij: aanvraagbegeleiding wetten voor oorlogsgetroffenen. Ontwikkeling strategisch landelijk beleid doelgroep specifieke hulp-en dienstverlening, product-en diensten ontwikkeling, krimp-en groei management. 
Bevorderen toegankelijkheid van hulpverlening voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Leiden van samenwerkings-en integratie projecten om doelgroep specifieke trajecten (Moluks, Indisch, naoorlogse generatie) te implementeren in het aanbod van algemeen maatschappelijk werk en GGZ organisaties. 
Ontwikkeling cultuursensitief/context specifiek opleidingsprogramma voor zorgaanbieders www.djalanpienter.nl. Opzet en ontwikkeling kennisnetwerk.
Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties bij lotgenoten hulp verlening, herdenkingen en belangenbehartiging. Adviescommissies min. VWS bij onderzoeken en tegoeden WO2

Publicaties