Aa, Niels van der

Niels van der Aa is werkzaam als methodoloog en data-analist binnen de zorggroep van ARQ. Tevens is hij als databeheerder verantwoordelijk voor veilige opslag en gebruik van (onderzoeks)data.

Aarts, Rembrant

Rembrant Aarts (1975) is als psychiater en manager behandelzaken werkzaam bij GGZ Arkin in Amsterdam. De Herstelondersteunende Vervolgklinieken bieden op 5 locaties langerdurende intensieve zorg in een beschermde omgeving. Er is bij de patiënten sprake van chronische ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). De behandeling richt zich vooral op het leren omgaan met en accepteren van de psychiatrische aandoening. Als arts Internationale Gezondheidszorg en tropengeneeskunde KNMG (AIGT) is hij betrokken als docent en lid van de werkgroep global mental health. Daarnaast is hij betrokken bij...

Bala, Julia

Dr. Julia Bala is psycholoog, zelfstandig consultant. Ze is betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van preventieve programma’s, geeft trainingen en consultaties. Als voormalig medewerker van ARQ Centrum ’45, het ARQ. ARQ Nationale Psychotrauma Centrum was ze betrokken bij individuele, gezins- en multigezins- behandeling en ontwikkeling van therapeutische interventies (gericht op) voor gezinsgevolgen van trauma bij vluchtelingen kinderen en gezinnen. Haar aandachtsgebieden zijn intergenerationele gevolgen van trauma, invloed van (gedwongen) migratie op ouder-kind relatie en...

Boelen, Paul

Prof. dr. Paul Boelen is hoogleraar bij de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht. Sinds 1 juli 2015 is hij als ARQ hoogleraar verbonden aan de ARQ Psychotrauma Expert Groep. Hij is als klinisch psycholoog/psychotherapeut en wetenschappelijk directeur verbonden aan het Ambulatorium van de Faculteit Sociale Wetenschappen van diezelfde universiteit. Paul Boelen is supervisor en leertherapeut van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie en hoofdredacteur van het tijdschrift Gedragstherapie. Hij is waarnemend Hoofdopleider van de opleiding tot GZ-Psycholoog...

Boeschoten, Manon

Manon Boeschoten is werkzaam als senior beleidsadviseur bij ARQ Centrum ’45 en als coördinator van de ontwikkellijn Screening en Diagnostiek bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Zij is gepromoveerd neuropsycholoog met diverse ervaring in screening en diagnostiek. Dit beslaat de scope van onderzoek, productontwikkeling, implementatie en de vertaling naar Best Practices. Als coördinator van de ontwikkellijn Screening en Diagnostiek is zij momenteel bezig met het samenstellen en testen van een trapsgewijs diagnostiekinstrumentarium voor psychotrauma dat de gehele zorgketen (van 0e – 3e...

Bostoen, Tijmen

Tijmen Bostoen (1975) is psychiater en drs. farmaceutische wetenschappen. Hij werkt bij ARQ Centrum ’45 en is gespecialiseerd in traumabehandeling. Bij de ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum is hij voorzitter van de geneesmiddelencommissie en doet promotieonderzoek naar het toepassen van MDMA in combinatie met psychotherapie bij traumaverwerking bij ARQ en het LUMC. Daarnaast is hij lid van de werkgroep Protocollaire, Evidence-based Behandelingen van de Zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen.     

 

                         

 

Brake, Hans te

Hans te Brake is senior beleidsadviseur bij Impact, het landelijk kennis- en adviescentrum psychosociale zorg en veiligheid bij schokkende gebeurtenissen. Hans coördineert de ontwikkellijn Veerkracht en Organisatie. Uitgangspunt is dat een optimale kwaliteit van psychosociale hulpverlening samenhangt met een maximaal gebruik van de veerkracht van de individuele getroffene binnen zijn sociale omgeving. Dit geldt ook voor de organisatie waarin het individu zich beweegt, met name als het gaat om hoog-risico beroepen als politie, brandweer, ambulance en defensie. Projecten waar Hans bij...

Bruggeman-Everts, Fieke

Fieke Bruggeman-Everts werkt sinds november 2020 bij ARQ Kenniscentrum Impact als projectleider van de Richtlijn psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals.   

 

 

Fieke studeerde Biomedische wetenschappen (BSc.), Neurowetenschappen (MSc.) en Klinische en Gezondheidspsychologie (MSc.) aan de Universiteit Utrecht. Zij is gepromoveerd aan de Universiteit Twente en het Helen Dowling Instituut op een onderzoek naar de effectiviteit en werkingsmechanismen van twee verschillende online interventies gericht op het verminderen van vermoeidheid na kanker. Zij is zeer...

Dashorst, Patricia

Patricia Dashorst is werkzaam als psychiater en systeemtherapeut bij ARQ Centrum ’45, het landelijke expertisecentrum voor diagnostiek en behandeling van complexe psychotraumaklachten. Het richt zich onder meer op mensen die door hun werk getraumatiseerd zijn, zoals veteranen, politiemedewerkers, ambulancepersoneel, brandweerlieden en journalisten. Daarnaast behandelt ARQ Centrum ’45 overlevenden van de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden, vluchtelingen, kinderen, jeugdigen, gezinnen en slachtoffers van seksueel geweld. Patiënten hebben vaak een combinatie van psychische klachten of...

Dijkhuis, Renée

Renée Dijkhuis werkt als beleidsadviseur en onderzoeker bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises.

                                   

 

Renée heeft een achtergrond als psychologe en aldoende heeft zij met verschillende kwetsbare doelgroepen gewerkt: zoals in de crisisdienst bij de acute psychiatrie en als vrijwilliger bij Dokters van de Wereld en War Child. In het eerste deel van haar carrière lag de focus op autisme, en heeft zij als begeleider van jongvolwassenen met autisme tegelijkertijd onderzoek uitgevoerd, wat resulteerde in een proefschrift. In Juni...

Pagina's