Aa, Niels van der

Niels van der Aa is werkzaam als methodoloog en data-analist binnen de zorggroep van ARQ. Tevens is hij als databeheerder verantwoordelijk voor veilige opslag en gebruik van (onderzoeks)data. 

Aarts, Rembrant

Rembrant Aarts (1975) is als psychiater en manager behandelzaken werkzaam bij GGZ Arkin in Amsterdam. De Herstelondersteunende Vervolgklinieken bieden op 5 locaties langerdurende intensieve zorg in een beschermde omgeving. Er is bij de patiënten sprake van chronische ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). De behandeling richt zich vooral op het leren omgaan met en accepteren van de psychiatrische aandoening. Als arts Internationale Gezondheidszorg en tropengeneeskunde KNMG (AIGT) is hij betrokken als docent en lid van de werkgroep global mental health. Daarnaast is hij betrokken bij...

Bala, Julia

Dr. Julia Bala is klinisch psycholoog, psychotherapeut, zelfstandig consultant. Ze is betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van preventieve programma’s, geeft trainingen en consultaties. Als voormalig medewerker van ARQ Centrum ’45, het ARQ. ARQ Nationale Psychotrauma Centrum was ze betrokken bij individuele, gezins- en multigezins- behandeling en ontwikkeling van therapeutische interventies (gericht op) voor gezinsgevolgen van trauma bij vluchtelingen kinderen en gezinnen. Haar aandachtsgebieden zijn intergenerationele gevolgen van trauma, invloed van (gedwongen) migratie op...

Boelen, Paul

Prof. dr. Paul Boelen is hoogleraar bij de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht. Sinds 1 juli 2015 is hij als ARQ hoogleraar verbonden aan de ARQ Psychotrauma Expert Groep. Hij is als klinisch psycholoog/psychotherapeut en wetenschappelijk directeur verbonden aan het Ambulatorium van de Faculteit Sociale Wetenschappen van diezelfde universiteit. Paul Boelen is supervisor en leertherapeut van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie en hoofdredacteur van het tijdschrift Gedragstherapie. Hij is waarnemend Hoofdopleider van de opleiding tot GZ-Psycholoog...

Boeschoten, Manon

Manon Boeschoten is werkzaam als senior beleidsadviseur bij ARQ Centrum ’45 en als coördinator van de ontwikkellijn Screening en Diagnostiek bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Zij is gepromoveerd neuropsycholoog met diverse ervaring in screening en diagnostiek. Dit beslaat de scope van onderzoek, productontwikkeling, implementatie en de vertaling naar Best Practices. Als coördinator van de ontwikkellijn Screening en Diagnostiek is zij momenteel bezig met het samenstellen en testen van een trapsgewijs diagnostiekinstrumentarium voor psychotrauma dat de gehele zorgketen (van 0e – 3e...

Bostoen, Tijmen

Tijmen Bostoen (1975) is psychiater en drs. farmaceutische wetenschappen. Hij werkt bij ARQ Centrum ’45 en is gespecialiseerd in traumabehandeling. Bij de ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum is hij voorzitter van de geneesmiddelencommissie en doet promotieonderzoek naar het toepassen van MDMA in combinatie met psychotherapie bij traumaverwerking bij ARQ en het LUMC. Daarnaast is hij lid van de werkgroep Protocollaire, Evidence-based Behandelingen van de Zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen. 

Brake, Hans te

Hans te Brake is senior beleidsadviseur bij Impact, het landelijk kennis- en adviescentrum psychosociale zorg en veiligheid bij schokkende gebeurtenissen. Hans coördineert de ontwikkellijn Veerkracht en Organisatie. Uitgangspunt is dat een optimale kwaliteit van psychosociale hulpverlening samenhangt met een maximaal gebruik van de veerkracht van de individuele getroffene binnen zijn sociale omgeving. Dit geldt ook voor de organisatie waarin het individu zich beweegt, met name als het gaat om hoog-risico beroepen als politie, brandweer, ambulance en defensie. Projecten waar Hans bij...

Drogendijk, Annelieke

Dr. Annelieke Drogendijk is directeur van ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld. Zij geeft leiding aan de gezamenlijke beleidsonderzoeksgroep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en Stichting Arq. Annelieke maakt deel uit van een internationaal netwerk van experts op het gebied van psychosociale zorgt na oorlog, rampen en crisis.   

 

Na haar studie klinische psychologie (UU) en heeft zij diverse onderzoeken, projecten (medegefinancierd door de EU) en adviestrajecten uitgevoerd en geleid. Deze projecten hadden als centrale thema’s de psychosociale gevolgen...

Dückers, Michel

Dr. Michel L.A. Dückers is programmaleider rampen en milieudreigingen bij het Nivel en wetenschappelijk adviseur bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises. Bij het ARQ Kenniscentrum is hij betrokken bij (crisis)advisering, richtlijn- en instrumentontwikkeling, evaluatie en verandertrajecten.

Tevens adviseert en ondersteunt hij nationale en lokale overheden over gezondheidsonderzoek en nazorg bij calamiteiten. Ook coördineert Michel de onderwijsmodule Disaster Mental Health bij de European Master in Disaster Medicine (EMDM) en is hij gasthoogleraar bij de Universiteit van...

Pagina's