Aa, Niels van der

Niels van der Aa was tussen 2011 en 2024 werkzaam als methodoloog en data-analist binnen de zorggroep van ARQ. Tevens was hij als databeheerder verantwoordelijk voor veilige opslag en gebruik van (onderzoeks)data.

Aarts, Rembrant

Rembrant Aarts (1975) is als psychiater en manager behandelzaken werkzaam bij GGZ Arkin in Amsterdam. De Herstelondersteunende Vervolgklinieken bieden op 5 locaties langerdurende intensieve zorg in een beschermde omgeving. Er is bij de patiënten sprake van chronische ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). De behandeling richt zich vooral op het leren omgaan met en accepteren van de psychiatrische aandoening. Als arts Internationale Gezondheidszorg en tropengeneeskunde KNMG (AIGT) is hij betrokken als docent en lid van de werkgroep global mental health. Daarnaast is hij betrokken bij...

Bala, Julia

Dr. Julia Bala is psycholoog, zelfstandig consultant. Ze is betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van preventieve programma’s, geeft trainingen en consultaties. Als voormalig medewerker van ARQ Centrum ’45, het ARQ. ARQ Nationale Psychotrauma Centrum was ze betrokken bij individuele, gezins- en multigezins- behandeling en ontwikkeling van therapeutische interventies (gericht op) voor gezinsgevolgen van trauma bij vluchtelingen kinderen en gezinnen. Haar aandachtsgebieden zijn intergenerationele gevolgen van trauma, invloed van (gedwongen) migratie op ouder-kind relatie en...

Boelen, Paul

Prof. dr. Paul Boelen is hoogleraar bij de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht. Sinds 1 juli 2015 is hij als ARQ hoogleraar verbonden aan de ARQ Psychotrauma Expert Groep. Hij is als klinisch psycholoog/psychotherapeut en wetenschappelijk directeur verbonden aan het Ambulatorium van de Faculteit Sociale Wetenschappen van diezelfde universiteit. Paul Boelen is supervisor en leertherapeut van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie en hoofdredacteur van het tijdschrift Gedragstherapie. Hij is waarnemend Hoofdopleider van de opleiding tot GZ-Psycholoog...

Boeschoten, Manon

Manon Boeschoten is werkzaam als senior beleidsadviseur bij ARQ Centrum ’45 en als coördinator van de ontwikkellijn Screening en Diagnostiek bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Zij is gepromoveerd neuropsycholoog met diverse ervaring in screening en diagnostiek. Dit beslaat de scope van onderzoek, productontwikkeling, implementatie en de vertaling naar Best Practices. Als coördinator van de ontwikkellijn Screening en Diagnostiek is zij momenteel bezig met het samenstellen en testen van een trapsgewijs diagnostiekinstrumentarium voor psychotrauma dat de gehele zorgketen (van 0e – 3e...

Bostoen, Tijmen

Tijmen Bostoen (1975) is psychiater en drs. farmaceutische wetenschappen. Hij werkt bij ARQ Centrum ’45 en is gespecialiseerd in traumabehandeling. Bij de ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum is hij voorzitter van de geneesmiddelencommissie en doet promotieonderzoek naar het toepassen van MDMA in combinatie met psychotherapie bij traumaverwerking bij ARQ en het LUMC. Daarnaast is hij lid van de werkgroep Protocollaire, Evidence-based Behandelingen van de Zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen.     

 

                         

 

Brake, Hans te

Hans te Brake is senior beleidsadviseur bij het ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises. Hans coördineert de ontwikkellijn Veerkracht en Organisatie. Uitgangspunt is dat een optimale kwaliteit van psychosociale hulpverlening samenhangt met een maximaal gebruik van de veerkracht van de individuele getroffene binnen zijn sociale omgeving. Dit geldt ook voor de organisatie waarin het individu zich beweegt, met name als het gaat om hoog-risico beroepen als politie, brandweer, ambulance en defensie. Projecten waar Hans bij betrokken is richten zich op (1) het begrijpen, benutten en...

Bruggeman-Everts, Fieke

Fieke Bruggeman-Everts werkt sinds november 2020 bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises als (senior) beleidsadviseur en onderzoeker.   

 

 

Fieke studeerde Biomedische wetenschappen (BSc.), Neurowetenschappen (MSc.) en Klinische en Gezondheidspsychologie (MSc.) aan de Universiteit Utrecht. Zij is gepromoveerd aan de Universiteit Twente en het Helen Dowling Instituut op een onderzoek naar de effectiviteit en werkingsmechanismen van twee verschillende online interventies gericht op het verminderen van vermoeidheid na kanker. Zij is zeer gemotiveerd om de brug...

Pagina's