Dissociatie bij PTSS : diagnostiek en behandeling

In deze e-learningmodule wordt allereerst ingegaan op de verschillende verschijningsvormen van dissociatie. Daarna wordt een weergave gegeven van de beschikbare diagnoses in de DSM-5 en volgt − ter ondersteuning van de diagnostiek en behandeling – een uitleg over de mogelijke diagnostische instrumenten. Tot slot wordt besproken wat de actuele stand van zaken is over de behandelingen van dissociatie bij PTSS.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Elise van Wageningen, Marloes Eidhof, Simone de la Rie | 2018
Bohn Stafleu van Loghum
https://docplayer.nl/53508409-Dissociatie-bij-ptss-handvatten-voor-diagnostiek-en-behandeling.html
e-learning, ISSN/ISBN: 42888
Trefwoorden: 
behandeling, diagnostiek, dissociatie, DSM-5, Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)
Affiliatie auteur(s):