De verschillende achtergronden van slachtoffers : Seksueel geweld en uitbuiting

Binnen het behandelteam van ARQ Centrum’45 dat zich richt op seksueel gerelateerd geweld en uitbuiting, spreken we dagelijks mensen die slachtoffer zijn geworden van moderne slavernij. Zij lijden aan de gevolgen van psychotrauma, mede opgedaan tijdens de periode
van seksuele uitbuiting. We werken in een multidisciplinair team, waarbij aandacht is voor preventie, behandeling en toekomstoriëntatie. 

 

Hoewel er overeenkomsten zijn te herkennen in de schrijnende verhalen van slachtoffers, is elk verhaal ook uniek en specifiek. De levensgeschiedenis en de wijze waarop iemand in handen gevallen is van de mensenhandelaren maken dat er verschillen zijn in de wijze waarop de uitbuiting wordt beleefd, hoe klachten ontstaan, en de manier waarop mensen hiermee omgaan. Wij bepleiten daarom een genuanceerde kijk op slachtoffers van mensenhandel en een behandelaanpak die hierop toegespitst is.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Jitske Rullmann, Linda Verhaak en Rina Ghafoerkhan | 2023
In: Impact Magazine ; ISSN: 2543-2591 | 7 | 2 | juni | 18-21
https://www.arq.org/publicaties/slavernij-en-uitbuiting-impact-magazine-2023-2
Trefwoorden: 
behandeling, diagnostiek, mensenhandel, mishandeling, seksueel geweld, slachtoffers, Slavernij
Affiliatie auteur(s):