In de schaduw van de oorlog : Activiteiten en behoeften van de tweede en derde generatie WOII-getroffenen

Hoewel de Tweede Wereldoorlog zeventig jaar geleden is afgelopen, heeft de oorlog nog steeds invloed op mensen. Niet alleen op hen die de jaren 1940-1945 zelf hebben meegemaakt, maar ook op hun nakomelingen. Waar kunnen deze mensen terecht als ze geen behandeling nodig hebben, maar wel iets willen doen met het oorlogsverleden van hun familie? In dit kortlopend onderzoek inventariseerde Sinke welke activiteiten er worden aangeboden voor de tweede en derde generatie. Het is voor het eerst dat dit wordt onderzocht voor alle groepen naoorlogse generaties.
In totaal 47 organisaties voor WOII-getroffenen en vele ‘ongebonden’ personen uit de tweede en derde generatie werkten mee aan het onderzoek. Zeventig procent van de deelnemers miste niets in het aanbod. De overige dertig procent wilde vooral meer contact met lotgenoten en een betere informatievoorziening over de eigen cultuur, familiegeschiedenis of het land van herkomst. Van de bestuursleden gaf bijna de helft aan wel meer activiteiten te willen organiseren voor de tweede en derde generatie, maar dit niet te kunnen door een tekort aan mankracht en vooral financiële middelen.
Een overweldigende meerderheid van de deelnemers was voorstander van samenwerking tussen de naoorlogse generaties. Als argumenten hiervoor werden efficiëntie, uitwisseling van ervaringen en meer onderling begrip genoemd. Als eerste opstap hiervoor organiseerde het Arq WO2 programma een netwerkmiddag voor naoorlogse generaties met een discussie over samenwerking, lezingen en de presentatie van het vernieuwde Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties (ANG). Het ANG wil een informatiepunt zijn voor iedereen die meer wil weten over de naoorlogse generaties.

Referentie: 
Onno Sinke | 2016
20 p. | Amsterdam : Nationaal Comité 4 en 5 mei; Diemen : Arq WOII programma
http://www.4en5mei.nl/onderzoek/toegepast_onderzoek/in-de-schaduw-van-de-oorlog
Plaatsingscode: 
s8.1.2 SIN