De herrijzenis van de openbare geestelijke gezondheidszorg

aldaar aantredende hoogleraar Schudel in de sociale psychiatrie (1). Het begrip ‘sociale psychiatrie’ is waarschijnlijk in de jaren na de eerste wereldoorlog in Duitsland ontstaan en omvatte toen al zowel theoretische (wetenschappelijke) als praktische aspecten. De belangstelling van overheidswege voor haar geestelijk gestoorde burgers wordt pas in het begin van de negentiende eeuw merkbaar, toen de Franse psychiater Pinel in vervolg op de Franse revolutie ook de psychiatrische patiënten uit hun ketenen bevrijdde en Esquirol de eerste ‘ziekenhuizen’ voor psychiatrische patiënten oprichtte.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Schudel WJ,Gersons BPR, | 2011
Epidemiologisch Bulletin | 46 | 2-3 | 5-9
http://www.psychiatrieweb.mywebhome.nl/pw.oggz/files/docs/110901_EpiBull_Thema_OGGZ.pdf
Affiliatie auteur(s):