De acteur en de generaal : de diensttijd van ... Pierre Bokma en Lex Oostendorp

De datum staat nog in hun geheugen gegrift : 4 januari 1977. Die dag moesten Pierre Bokma en Lex Oostendorp opkomen om hun dienstplicht te vervullen. Hun paden voor en na deze tijd verschilden aanmerkelijk, maar ze hebben altijd contact gehouden. Terwijl buiten het zicht op het water wordt vertroebeld door mist, halen de acteur en oud-inspecteur-generaal der Krijgsmacht in het restaurant van het Rott erdamse Hotel New York in hoog tempo herinneringen op. Bokma vertelt dat hij werd opgeroepen op de dag dat hij werd aangenomen op de Toneelacademie Maastricht. De kinderbescherming had uitstel of afstel moeten aanvragen voor hem, maar dit was niet gebeurd. “Ik werd thuis opgehaald door de Marechaussee”, vertelt hij. Een interventie van zijn pleegvader op het gemeentehuis baatt e niet. “Ik had geen zin om een zandhaas te zijn, dus ik heb me overdreven netjes voorgedaan. Ik heb gezegd dat ik graag de organisatie van binnenuit wilde leren kennen.” Oostendorp had op dat moment twee jaar gestudeerd in Leiden en daarna een half jaar in Frankrijk doorgebracht. Bij de keuring gaf hij aan een voorkeur te hebben voor de cavalerie. Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Minte Kamphuis en Onno Sinke | 2015
In: Frederik militaire geschiedenis nu magazine ; ISSN: 2589-0913 | zomer | 44-45 | Den Haag: Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)
https://www.defensie.nl/onderwerpen/militaire-geschiedenis-nimh/downloads/publicaties/2015/06/16/frederik
Trefwoorden: 
dienstplicht, persoonlijke ervaringen