burger-oorlogsslachtoffers in beweging : van werkgroep naar stichting

De werkgroep “Burgeroorlogsslachtoffers” en haar voortzetting, de SBO, was in de eerste plaats een instrumentele sociale beweging. De politieke doelstelling was steeds maatschappelijke erkenning en gelijkberechtiging van alle categorieën oorlogsslachtoffers.

Wat betreft de gehanteerde actiemiddelen, met name in de beginfase, vertoonde zij kenmerken van een belangengroep.

Na de totstandkoming van een eigen wettelijke regeling en daarna institutionalisering door middel van facilitatie en subsidiëring, werden de doelen verlegd naar verbetering van die wetgeving en immateriële hulpverlening.

De laatste jaren kwam het accent meer en meer te liggen op aspecten die een subculturele beweging kenmerken. Eigen organisatie en eigen identiteit van de doelgroep kwamen steeds meer op de voorgrond te staan. De actiemiddelen werden minder conventioneel en de SBO ging een meer onafhankelijke koers varen. Na de reorganisatie in 1995 kwamen begrippen als ‘emancipatie’, ‘identiteit’ en ‘uittreden uit de schaduw der historische vergetelheid’ steeds meer naar voren. De achterban werd nauw betrokken bij de vaststelling van de doelen die men wilde bereikenGeachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Jan Driever, Jos Peters | 1998
21 pagina's | [Amsterdam] : [Vrije Universiteit]
Trefwoorden: 
burgeroorlogsgetroffenen, erkenning, stichtingen, Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Plaatsingscode: 
s4 DRI
Affiliatie auteur(s):