Medewerkers van hulporganisaties trainen in stress management: workshops in Jordanië

Antares Foundation, een Nederlandse non-profit organisatie, ondersteunt wereldwijd humanitaire organisaties die hulp verlenen in oorlogs- of rampgebieden. Medewerkers van zulke organisaties werken onder voortdurend veranderende en complexe omstandigheden, waardoor zij vaak grote druk ervaren en zich onveilig voelen.

Plattegrond van een trauma: afgewezen als partner en buitengesloten

Bart Hetebrij, humanistisch geestelijk verzorger voor veteranen, sprak met uitgezonden militairen en hun partners. in het voorgaande nummer (0408) vindt u de door hem opgetekende uitzendervaringen van beroepsmilitair John (39 jaar) die in 1996 met iFoR aantrad in Bosnië en Herzegovina. in dit nummer komt Johns partner, Tamara, aan het woord.

 

Tamara 35 jaar, echtgenote van John

 

Trauma en veerkracht: Een studiedag over herstelkwaliteiten

De nadruk van de studiedag Trauma en Veerkracht op 29 mei, georganiseerd door Cogis, lag op het gegeven dat de meeste overlevenden van een ingrijpende gebeurtenis géén psychische klachten ontwikkelen en dat bij de behandeling van de kleine groep die nadien wél klachten ontwikkelt, meer nadruk zou moeten komen te liggen op hun herstelvermogen en hun veerkracht.

 

Herwonnen geestkracht : 'Jezelf groot houden verzwakt’

Stefan van Zanten (50) is commissaris van politie bij het Korps landelijke politiediensten. Voorkomend begroet hij mij op een zonnige ochtend in het gebouw van de waterpolitie aan een van de vele havens van Dordrecht voor wat een oprecht en openhartig interview zal blijken te worden. Als veteraan heeft hij het legergroen 15 jaar geleden verwisseld voor politieblauw. Zijn trauma’s liep hij op in Bosnië en Den Haag.

 

SCOPE: Henk Maurits, freelance filmjournalist, bericht in deze rubriek periodiek over belangwekkende films en documentaires.

Film: Redacted

Regie: Brian de Palma, USA, 2007, 90 MIN.

Nederlandse première: IFFR 2008. Vanaf 19 augustus in de videotheek.

 

Therapeut en trauma: Drie onderzoeken naar coping bij traumatherapeuten

Traumatische ervaringen zijn de ultieme confrontatie met menselijke kwetsbaarheid, lelijkheid en perversie. Dit geldt vooral voor situaties waarin sprake is van geweld dat mensen elkaar aandoen, van oorlog en vervolging. Deze zijn oorzaak van spanning, angst, gevoelens van bedreiging en hulpeloosheid, en ondermijnen de basis van iemands bestaan als persoon en als medemens (1; 2).

 

Oorlog en Migratie uit Nederlands-Indië en Bosnië: Veerkracht in gezinnen

Kinderen die na oorlog en migratie opgroeien bij getraumatiseerde ouders kunnen in de schaduw van de ingrijpende ervaringen komen te staan. Zij hebben de oorlog zelf meegemaakt en worden tegelijkertijd grootgebracht door ouders die de oorlog doorstonden of zij groeien op in de nabijheid van familieleden met oorlogservaringen. Deze bijdrage beschrijft de achtergronden en uitkomsten van een studie onder kinderen en tieners geconfronteerd met oorlogservaringen.

Bakens in niemandsland : opstellen over massaal geweld

Dit boek bevat een aantal opstellen over grootscheeps geweld, groepsvorming en staatsvorming. Swaan bepleitte al in 2002 een weerbare democratie: een democratie die zich verdedigt en tegelijkertijd rechtswaarborgen handhaaft. Met betrekking tot Rwanda spreekt hij over uitdijende kringen van desidentificatie. In de grootschalige geweldspleging zijn patronen zichtbaar, namelijk alle groepsvorming gaat gepaard met gevoelens van identificatie jegens de eigen mensen en van desidentificatie ten opzichte van anderen. In een opstel uit 2005 belicht de Swaan het Palestijns-Israëlisch conflict.

Pagina's