In het gesteente van Ararat

Onderzoek naar de historische betekenis van de Armeense genocide en hoe latere generaties Armeniërs daarmee omgaan. (bibliothek.nl)

Met je vingers in je oren... : 37 indringende kindertekeningen na huiselijk geweld

‘Met je vingers in je oren’ is de naam van een boek vol kindertekeningen, die gemaakt zij als onderdeel van preventiecursussen voor kinderen die met huiselijk geweld te maken hebben gehad. De publicatie werd deze week overhandigd aan Reinier ter Kuile, directeur Justitieel Jeugdbeleid bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, en de Zwolse wethouder Nelleke Vedelaar. Het kindertekeningenboek...

Kleurrijke opvang: het is normaler dan je denkt

Mensen kunnen worden geconfronteerd met schokkende gebeurtenissen, zoals (verkeers) ongevallen, overvallen, agressie en geweld, of calamiteiten. Ze kunnen hiermee te maken krijgen op of tijdens het werk of in de privésfeer. Ook allochtone Nederlanders worden met deze gebeurtenissen geconfronteerd. Een deel van de getroffenen heeft behoefte aan extra ondersteuning of hulp buiten de normale steun...

Zelfredzaamheid : concepten, thema's en voorbeelden nader beschouwd

In ‘Zelfredzaamheid’ wordt de discussie van de afgelopen jaren over de betekenis die zelfredzaamheid heeft of kan hebben op het brede domein van veiligheid verdiept en geïllustreerd.Het boek bestaat uit drie delen.Het eerste conceptuele deel beschrijft wat precies onder zelfredzaamheid wordt verstaan bij fysieke, sociale en psychosociale veiligheidsproblemen en hoe de waardering daarvoor in de...

Complex trauma : diagnostiek en behandeling

Dit boek richt zich op de behandeling van ernstig getraumatiseerde mensen, zoals oorlogsgetroffenen, vluchtelingen en asielzoekers, veteranen, mensen met ernstige beroepsgerelateerde traumatisering (zoals brandweerpersoneel, politiepersoneel, treinpersoneel) en personen met problematiek ten gevolge van vroegkinderlijke traumatisering. Voor het eerst wordt de toepassing van concrete behandelmethoden voor complex trauma beschreven. De auteurs passen daarbij CGT-methodieken toe. Het driefasenmodel (stabilisatie, verwerking, integratie) dient als aanknopingspunt.

Sterke Schouders in het publieke domein

Deze interviewbundel legt het werk van veelal geüniformeerde hulpverleners in het publieke domein onder een vergrootglas. Waar anderen terugdeinzen, gaan hulpverleners juist aan het werk. Daarmee vervullen ze een onmisbare maatschappelijke rol, en dat verdient respect. Zeker als we in ogenschouw nemen dat de omstandigheden soms lastig zijn, bijvoorbeeld door acute crisissituaties maar ook door bedreigingen of andere vormen van agressie.

Sterke schouders in het publieke domein: Persoonlijke ervaringen geüniformeerde hulpverleners in crisistijd

Impact, het landelijk kennis- en adviescentrum voor psychosociale nazorg na rampen en ingrijpende gebeurtenissen, komt in december met een nieuwe interviewbundel. Na de bundel Wereld van verschil, waarin getroffenen en professionals in de crisisbeheersing vanuit twee kanten hun ervaringen met crises belichten, legt Impact in de bundel Sterke schouders het vergrootglas op de hulpverlening door geüniformeerden in het publieke domein.

Medewerkers van hulporganisaties trainen in stress management: workshops in Jordanië

Antares Foundation, een Nederlandse non-profit organisatie, ondersteunt wereldwijd humanitaire organisaties die hulp verlenen in oorlogs- of rampgebieden. Medewerkers van zulke organisaties werken onder voortdurend veranderende en complexe omstandigheden, waardoor zij vaak grote druk ervaren en zich onveilig voelen.

Plattegrond van een trauma: afgewezen als partner en buitengesloten

Bart Hetebrij, humanistisch geestelijk verzorger voor veteranen, sprak met uitgezonden militairen en hun partners. in het voorgaande nummer (0408) vindt u de door hem opgetekende uitzendervaringen van beroepsmilitair John (39 jaar) die in 1996 met iFoR aantrad in Bosnië en Herzegovina. in dit nummer komt Johns partner, Tamara, aan het woord.

 

Tamara 35 jaar, echtgenote van John

 

Trauma en veerkracht: Een studiedag over herstelkwaliteiten

De nadruk van de studiedag Trauma en Veerkracht op 29 mei, georganiseerd door Cogis, lag op het gegeven dat de meeste overlevenden van een ingrijpende gebeurtenis géén psychische klachten ontwikkelen en dat bij de behandeling van de kleine groep die nadien wél klachten ontwikkelt, meer nadruk zou moeten komen te liggen op hun herstelvermogen en hun veerkracht.

 

Pagina's