Kramp na de ramp : een kritische beschouwing op de hulpverlening bij rampen

Onder de titel Kramp na de ramp wil Slachtofferhulp Nederland u, als betrokkene en belanghebbende bij de psychosociale (na)zorg aan slachtoffers (of: getroffenen) van rampen en calamiteiten, uitnodigen voor een moment van kritische reflectie. We maken ons namelijk enige zorgen. Als organisatie die nauw betrokken is bij de directe opvang van en nazorg aan deze slachtoffers, en zich opwerpt als behartiger van slachtofferbelangen, signaleren we bepaalde praktijken en zienswijzen die afdrijven van de belangen, behoeften en capaciteiten van getroffenen. In grote lijnen komt het hierop neer: het denken en handelen in de psychosociale nazorg aan getroffenen van rampen en calamiteiten heeft nog wel eens last van een bepaalde krampachtigheid. Er is een op zich begrijpelijke neiging bij betrokken partijen om het zekere voor het onzekere te nemen. Beter te veel doen dan te weinig. Voorkomen is beter dan genezen. Eens maar nooit weer. Op zich is er niets mis met deze common sense wijsheden. Maar wanneer draaiboeken, protocollen, structuren, richtlijnen, behandelingen, evaluaties en onderzoeken veranderen van (waardevolle) hulpmiddelen in een doel an sich, wanneer ze een keurslijf worden dat geen ruimte meer biedt aan maatvoering en flexibiliteit, dan zijn ze niet in het belang van slachtoffers.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Sonja Leferink | 2010
144 p | Utrecht : Slachtofferhulp Nederland
https://www.google.nl/

m.m.v. Rob Sardemann [red. ondersteuning Amal Boukarfada fotogr. Fleur Wiersma ... et al.] Met ondermeer een verslag van het symposium 'Kramp na de ramp?!', WTC Rotterdam, 1 maart 2010
Met lit. opg
Trefwoorden: 
rampen, crisissituaties, slachtoffers, hulpverlening, PTSD (nl), Crisisinterventie, preventie, veerkracht, psychosociale hulpverlening, verwerkingsproces, media, nazorg
Plaatsingscode: 
s8.4 LEF