De laatste trein: zelfmoord op het spoor

Jaarlijks springen er zo'n tweehonderd mensen voor de trein, bjna altijd met dodelijke afloop. Daarna volgt een zware klus voor spoorwegpersoneel en politie. 'Die geur, daar heb ik nog steeds last van'.

Blauwdruk Mentale Zorglijn Politie

In deze Blauwdruk beschrijft de projectgroep haar bevindingen, analyses en ideeën voor de toekomst naar aanleiding van de vraag of politiemedewerkers de psychische zorg krijgen die ze nodig hebben.

Als de dienst er op zit

In 2010 is de richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden ontwikkeld. Stichting Impact onderzocht hoe dit zich in de praktijk vertaalt door het raadplegen van beschikbare documentatie en het uitvoeren van en groot aantal interviews bij de verschillende organisaties. In aanvulling is tevens gekeken of en hoe oud-werknemers (postactieven) ondersteund worden.

Belevingswereld van militairen op missie: Task Force Uruzgan 2006-2010 ‘Getuigenissen van een missie'

In het onlangs verschenen boek Task Force Uruzgan 2006-2010 ‘Getuigenissen van een misse’ komen 23 jonge officieren aan het woord die tussen 2006 en 2010 als commandant in Afghanistan waren. Hoe hebben zij en hun thuisfront de missie beleefd? Wat hebben zij meegemaakt? en hoe gingen zij, en de mensen voor wie zij verantwoordelijk waren, om met de soms heftige incidenten?

 

Op zoek naar zin in de GGZ : in gesprek met Ernst Bohlmeijer, hoogleraar Mental Health Promotion

In de vorige Cogiscope is in de rubriek ‘Berichten uit het veld’ kort aandacht besteed aan de nieuwe leerstoel Mental Health promotion aan de Universiteit van Twente. Het betreft een interessante ontwikkeling in de GGZ die we graag nader belichten. Michaela schok had een uitgebreid interview met de nieuwe hoogleraar. Waar wilt u zich met deze leerstoel op richten? ‘Geestelijke...

‘Slachtoffers zijn ontzettend veerkrachtig’: Directeur beleid Slachtofferhulp Nederland Victor Jammers over slachtoffers, weerbaarheid en de veranderende kijk op hulpverlening

Victor Jammers stapte in 2009, na ruim negen jaar bij het ministerie van Justitie werkzaam te zijn geweest als hoofd preventie- en slachtofferbeleid, over naar slachtofferhulp Nederland. Daar vervult hij nu de functie van directeur beleid. en ten Lohuis sprak met hem op het hoofdkantoor van slachtofferhulp Nederland in Utrecht. Van algemene (crisis)opvang naar maatwerk Alvorens...

Rapportage 'Politie in aanraking met veteranen'

In de uitvoering van haar taak komt de politie ook met veteranen in aanraking. Uit de dagelijkse politiepraktijk zijn verschillende gevallen bekend waarbij de contacten van de politie met een veteraan niet altijd positief verliepen en de gebeurtenis uiteindelijk escaleerde tot een ingrijpend incident. Op het gebied van wederzijds begrip en communicatie, maar ook in het aanbieden van professionele...

Het Joden vangen werd een ware hartstocht

Duizend gulden verdienden ze soms in één week. En gezamenlijk arresteerden ze meer dan 15.000 Joden. Ze waren uit op geld en op de Joodse bezittingen – de Colonne Heinnecke en daarvoor vrijgemaakte politieagenten die vooral in de zomer van 1943 op ondergedoken Joden joegen. Maar de meesten waren vooral hartgrondig antisemiet. Wie waren deze mensen, die het vuile werk voor de Duitsers opknapten?

Jodenjacht : de onthutsende rol van de Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog

Historische studie over de betrokkenheid van de Nederlandse politie bij de vervolging van joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. (bibliotheek.nl)

Pagina's