Aanpassen! Aanpassen? Aanpassen... : een aanzet tot dialoog tussen drie generaties Indische Nederlanders in interview, object en film

In Aanpassen! vertellen Indische Nederlanders van voor de oorlog hoe het hun is vergaan. Wie waren hun ouders, wat deden ze, waar woonden ze in voormalig Nederlands-Indië, hoe was hun leven?
Wat heeft de oorlog met hen gedaan, hoe hebben ze hun weg gevonden in Nederland? En wat bleef er, eenmaal hier, over van hun toekomstdromen?

De kleine verhalen zijn belangrijk: traumaverwerking in Afrika

In juni 2010 organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie een internationaal congres over transculturele psychiatrie, ‘Migration, next gene-rations and the future of psychiatry’. Tijdens het congres werden onder andere de werkwijze en resultaten van een aantal projecten in Afrika gepresenteerd.

 

Uitsluiting maakt ziek

Frantz Fanon werd beroemd door zijn werk als psychiater in Algerije gedurende de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd van Frankrijk en de boeken die hij schreef over het trauma van de kolonisatie. Hij werd geboren in Martinique in 1925, studeerde in parijs en zijn meest bekende titels zijn Peau Noire, Masques Blancs (Zwarte huid, blanke maskers, 1952) en Les Damnés de la Terre (De verworpenen der aarde, 1961). Hij overleed jong, in 1961. Fanon was arts, psychiater maar vooral ook filosoof en politiek activist.

Terrorisme en dan verder Etnische minderheden en aanslagen. Informatie voor beleidsmakers

Terrorisme en dan verder Etnische minderheden en aanslagen

Informatie voor beleidsmakers

Als beleidsmaker kunt u te maken krijgen vragen rondom getroffenen uit etnische minderheidsgroepen. Zij zullen grotendeels dezelfde behoeften hebben als autochtone getroffenen. Echter, specifieke culturele aspecten kunnen van belang zijn of tot uiting komen in de periode na een aanslag.

Terrorisme en dan verder...! Etnische minderheden en aanslagen. Informatie voor zorgverleners

Terrorisme en dan verder...! Etnische minderheden en aanslagen

Informatie voor zorgverleners

Na een terroristische aanslag kunt u als professional te maken krijgen met getroffenen uit etnische minderheidsgroepen. Zij zullen grotendeels dezelfde behoeften hebben als autochtone getroffenen. Echter, specifieke culturele aspecten kunnen van belang zijn of tot uiting komen in de periode na een aanslag.

'De kracht van je leven' : de narratieve methode in de GGZ-preventie bij Turkse en marokkaanse ouderen met depressieve klachten

De verhalen die mensen over zichzelf vertellen, geven structuur aan hun leven. Maar in die structuur kunnen ze mettertijd vastlopen. Narratieve methodes helpen hen om hun levensverhaal op een anderen manier te vertellen - en zicht te krijgen op een ander plot.

Multiculturele dood op de afdeling spoedeisende hulp

Dood en sterven: niets is zo universeel en toch zo uniek als de wijze waarop individu en gemeenschappen dit beleven en ermee omgaan. Naast een individuele wijze van omgaan met sterven en dood, en hierdoor ook met rouwen, worden onze opvattingen, gevoelens en uitingen sterk gevormd door de sociaal-culturele groep waarin wij opgroeien en leven.

Op zoek naar verbondenheid: de behandeling van vluchtelingen in de kliniek van Centrum ’45

Vluchtelingen die in de kliniek van Centrum ’45 worden behandeld, waarderen vooral het gevoel van verbondenheid met medecliënten. Interculturele dynamiek speelt een belangrijke rol in de behandeling. Zo herwinnen de cliënten het vertrouwen in de medemens.  

Leven na de vlucht: Systeembehandeling bij getraumatiseerde asielzoekers- en vluchtelingengezinnen

ZRA en GGZ-Nederland1 boden de afgelopen jaren de mogelijkheid innovatieve projecten te ontwikkelen ten behoeve van asielzoekers. Dat gaf ons een goede gelegenheid een project te maken van de behandeling van asielzoekers- en vluchtelingengezinnen . Na jarenlange ervaring in het werken met deze gezinnen was bij ons de wens gegroeid om onze bevindingen te beschrijven, verder te ontwikkelen en overdraagbaar te maken voor de reguliere GGZ instellingen.

Migratie in psychoanalyse. Van stagnatie naar integratie

‘De kindertijd is een land waaruit wij allen moeten emigreren’. Zo schreef Hafid Bouazza. Hij geeft daarmee aan dat we allemaal al dan niet symbolisch een land verlaten, een kinderland. Als migrant neem je afscheid van je moederland. Maar je blijft die je vroeger was én je moet worden die je bent. Dit thema van continuïteit en discontinuïteit in de zelfbeleving is voor de migrant een belangrijke psychische opgave: het weten wie je bent en het verdragen dat voor kortere of langere tijd niet meer te weten (Akhtar, 1999; Meurs, 1998, Papadopoulus, 2002).

Pagina's