Als je maar niet tekortkomt'. Transgenerationele angst voor armoede bij migranten in de GGZ

De auteur beschrijft in dit artikel hoe armoede bij sommige migrantencliënten ervaringen met zich mee brengt die diep beangstigend en deprimerend kunnen zijn. Deze ervaringen leiden tot ongezonde relationele problemen die impliciet door generaties heen overeind blijven. Vanuit klinische ervaringen belicht de auteur aan de hand van een casaus de processen die hierbij en rol spelen. Ook besteedt hij aandacht aan typische tegenoverdracht zoals onmachtige compassie en schuldgevoelens, en de therapeutische houding en interventies die daarbij zijn aan te bevelen.

Als je niet begrijpt wat ik bedoel : tolken in de gezondheidszorg

Als je niet begrijpt wat ik bedoel' gaat over het werken met tolken in de zorg. De tolkenproblematiek wordt beschreven vanuit het perspectief van de patiënt, de tolk en de zorgverlener. Het boek draagt oplossingen aan en bevat tips en adviezen voor zorgverleners.

Psychologie & Gezondheid, Themanummer Trauma en cultuur

Psychologie Gezondheid

De rol van cultuur in het omgaan met psychotrauma

Jeroen Knipscheer, Henriëtvan

Middendorpen RolfKleber

Correspondentieadres:Jeroen Knipscheer, Afd. Klinische en Gezondheidspsychologie, UU, Postbus 80140, 3508 TC Utrecht.

E-mailadres:

J.W.Knipscheer@uu.nl

Meer bieden dan alleen exposure-therapie: Professor Marylene Cloitre over haar visie op traumabehandeling

Professor Marylene Cloitre was keynote speaker op het congres dat de Nederlandstalige Vereniging voor psychotrauma (NtVp) voor haar leden organiseerde op 16 november 2010. Marylene cloitre is een expert op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar complexe trauma’s en zij heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld, STAIR, een combinatie van training in sociale vaardigheden, emotieregulatie en traumaverwerking met narratieve middelen.1 Trudy Mooren sprak met haar.

 

 

De context van het kwaad: psychiater Ruud Jongedijk over Narratieve Exposure-therapie

Ruud Jongedijk is sinds 2004 als psychiater en manager verbonden aan stichting centrum '45, en maakt vanaf januari 2010 deel uit van de tweehoofdige directie van dit landelijk instituut voor specialistische diagnostiek en behandeling van psychotraumaklachten ten gevolge van vervolging, oorlog en geweld. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor innovatie en patiëntenzorg. Eli ten Lohuis sprak met hem.

 

 

Versluierde pijn : een onderzoek in Nederland naar de psychische, sociale en relationele gevolgen van meisjesbesnijdenis

Onderzoek naar de ervaringen van vrouwen in Nederland die een besnijdenis ondergingen. Interviewers uit de eigen gemeenschap spraken met in totaal zesenzestig vrouwen uit Somalië, Eritrea, Ethiopië, Soedan en Sierra Leone over de gevolgen van hun besnijdenis. De vrouwen vertellen over hun gevoelens, over de manier waarop zij met hun pijn, problemen en klachten omgaan in Nederland en over hun...

Somatisatie bij vluchtelingen met en zonder ervaringen van marteling

Achtergrond: Getraumatiseerde vluchtelingen vertonen veel somatisatieklachten. Eerder door ons verricht onderzoek heeft dat aangetoond. Onduidelijk is of cultuur deze klachtpresentatie beïnvloedt, of dat ervaringen van martelingen een rol spelen. Doel: Het vinden van correlaties tussen martelingervaringen en somatisering bij getraumatiseerde vluchtelingen.Methoden: Klinisch onderzoek bij de groep...

Jong en illegaal in Nederland : een beschrijvende studie naar de komst en het verblijf van onrechtmatig verblijvende (voormalige) alleenstaande minderjarige vreemdelingen en hun visie op de toekomst

Samenvatting Het startpunt van dit onderzoek is de lacune in de wetenschappelijke kennis over de leefomstandigheden en ideeën van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv) die onrechtmatig in Nederland verblijven. De onderzoeksvragen luiden: 1.Hoe en waarom zijn illegaal verblijvende (voormalige) amv's naar Nederland gekomen?2.Hoe voorzien illegaal verblijvende (voormalige) amv's...

Psychisch welzijn van jonge vluchtelingen: een onderzoek naar minderjarige vluchtelingen met en zonder ouders

Om het psychologisch welzijn van minderjarige vluchtelingen te onderzoeken, is een studie gedaan onder begeleide en niet-begeleide minderjarige vluchtelinegn. Beide groepen rapporteren een hoge tot zeer hoge mate van PTSS, waarbij het type en aantal stressvolle levensgebeurtenissen van invloed is. Opvallend is dat niet-begeleide vluchtelingen niet als meest kwetsbare groep naar voren komt. Hun...

Pagina's