Opsluiten of beschermen? : Kwetsbare mensen in vreemdelingendetentie

Vrijheidsontneming is een bijzonder zware maatregel en het uitgangspunt van beleid moet dan ook het waarborgen van het recht op vrijheid zijn. Om invulling te geven aan dit ultimum remedium-beginsel is het van groot belang om alternatieven voor detentie beschikbaar te stellen. Dat geldt zeker voor kwetsbare mensen. Zij lopen meer nog dan anderen het risico dat de (geestelijke) gezondheid in detentie verslechtert.

Vort met de geit : Traumagerichte therapie bij hulpzoekende vluchtelingen met PTSS

Voor de gemiddelde Nederlander zijn we eruit, maar voor de gevluchte nieuwkomer nog niet: welke behandeling te bieden aan patiënten met een posttraumatische stressstoornis. Volgens de richtlijnen moet aan iedere volwassene met ptss een traumagerichte behandeling aangeboden worden, maar vluchtelingen zijn nog vaak uitzondering op de regel. Dat is spijtig, want er is toenemend Wetenschappelijk bewijs dat traumagerichte behandeling bij vluchtelingen mogelijk is en werkt, stelt F. Jackie June ter Heide in dit essay.

Hier praten vluchtelingen over ervaringen en angsten. Reportage: therapie statushouders

Gevluchte ouders praten met hun kinderen liever niet over hun ervaringen en angsten. In Alphen helpen ouders elkaar, in therapie. Daar profiteren ook de kinderen weer van.

Zorgplicht onder druk? De mogelijke consequenties van de afschaffing van de tolkenvergoeding binnen de GGZ.

In de afgelopen maanden is er door Rosa Bogerd (stagiaire) binnen Arq een onderzoek gedaan naar de mogelijke consequenties van de afschaffing van de tolkenvergoeding in de zorg.

Faded Future door Youngreporterz

Filmpje over het kinderpardon op YouTube Dit filmpje werd gemaakt op 25 mei in het kader van "Het asielbeleid, kinderen en hun rechten" (Debatcentrum Sphinx in samenwerking met De Asielzoekmachine)

De Asielzoekmachine

De Asielzoekmachine heeft tot doel om iedereen - vluchtelingen, burgers, beleidsuitvoerders en beleidscriticasters - mee te laten denken over de vormgeving van het asielbeleid. We zijn in onze democratie immers allemaal verantwoordelijk voor hoe we de samenleving inrichten.

Inventarisatie diversiteit in de GGz : Verslag van een enquête onder GGz-professionals

Het Verwey-Jonker Instituut heeft, in samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Arq Psychotrauma Expert Groep, in het najaar van 2015 een vragenlijst uitgezet onder 51 GGz-professionals. Doel was inzicht te krijgen in de ervaringen met het werken met cliënten met een migrantenachtergrond.

Zorg, ondersteuning en preventie voor nieuwkomende vluchtelingen : Wat is er nodig?

Momenteel is in Nederland sprake van een verhoogde instroom van vluchtelingen. Voor gemeenten en het Rijk is het van belang om zicht te krijgen op de consequenties van deze verhoogde instroom. Het merendeel van de huidige vluchtelingen zal een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen en komt na het verkrijgen van deze vergunning terecht in de gemeenten. Zij maken daar gebruik van de reguliere gezondheidszorg en ondersteuning, net zoals iedere inwoner van Nederland.

‘Elkaar steun bieden’ : een simpel idee. Kinderen, gezinnen en trauma op de Westelijke Jordaanoever

Het Institute of Community and Public Health (ICPH) van de Universiteit van Birzeit op de Westelijke Jordaanoever werkt sinds 2013 samen met WarTrauma Foundation aan een project voor gezinnen met lichamelijk of geestelijk gehandicapte kinderen.

Onderwijs aan jeugdige asielzoekers : de vele verhuizingen zijn het grootste trauma

Marieke Postma is directeur van de Internationale Taalschool in Haarlem en adviseur bij LOWAN. Deze organisatie biedt leerkrachten, scholen en gemeentes steun en advies bij de verzorging van het eerste-opvang-onderwijs aan nieuwkomers. Met de huidige instroom van asielzoekers lopen Postma en haar collega-adviseurs zich het vuur uit de sloffen om het onderwijs aan deze kinderen goed te regelen. Maar de vele verhuizingen maken het geven van goed onderwijs wel erg moeilijk.

Pagina's