Vooruitgang in de behandeling meten - Een vergelijking van vragenlijsten voor zelfrapportage

Ggz-instellingen gebruiken diverse vragenlijsten om verandering in de klachten van een patiënt in de loop der tijd te meten. Om de behandelresultaten van instellingen te vergelijken, bijvoorbeeld voor de landelijke benchmark, moeten we zeker weten dat de vragenlijsten in gelijke mate veranderingen oppikken ofwel even ' responsief' zijn.

Terugblik op afgerond onderzoek met Rolf Kleber

Rolf Kleber is hoogleraar psychotraumatologie aan de Universiteit Utrecht en hoofd onderzoek bij stichting Arq. In dit artikel gaat hij in op de vraag wat er in de afgelopen dertig jaar veranderd is in de visie op de gevolgen van trauma.

Nieuwe inzichten in posttraumatische stressstoornis

Enkele jaren geleden (zomer 2008) kon u in de Nieuwsbrief een uitgebreide beschrijving lezen van de Posttraumatische Stressstoornis (Post-traumatic Stress Disorder, PTSD).We beschreven het frequent optreden van PTSS bijAmerikaanse veteranen en de gevolgen ervan voor het dagelijks leven van de slachtoffers.

Opvang en behandeling van PTSS en van complexe PTSS

De diversiteit van het klinisch beeld van PTSS wordt in dit artikel besproken in de context van militairen en veteranen, die van slachtoffers van oorlogsgeweld en die van de acute nood.

Cognitieve gedragstherapie bij ouderen met angststoornissen

Cognitieve gedragstherapie is een effectieve en bewezen effectieve behandeling voor cliënten ouder dan 60 jaar met angststoornissen. Deze doelgroep verdient meer aandacht van zowel wetenschappers als professionals die werkzaam zijn in de eersteijns zorg en gespecialiseerde tweedelijns geestelijke gezondheidszorg.

Casussen voor de therapeuthische praktijk : 99 boeken en films

In dit boek worden 99 inspiratiebronnen (53 films en 46 (kinder-)boeken) besproken en geanalyseerd die als therapeutische casus kunnen dienen voor individuele en groepstherapie voor volwassenen en kinderen.

Complexe PTSS

Hoofdstuk 37 en onderdeel van Deel 6 Diagnostiek en behandeling van PTSS bij volwassenen.

IISBN 978 90 5898 121 9

 

Beknopte eclectische psychotherapie voor PTSS (BEPP)

Het protocol beknopte eclectische psychotherapie voor PTSS (BEPP) is in de jaren tachtig van de twintigste eeuw aanvankelijk ontwikkeld vanuit een psychodynamisch denkkader. Geprotocolleerde CGT en EMDR voor PTSS waren destijds niet beschikbaar. Het doel van de behandeling is het reduceren van de symptomen van PTSS bij cliënten, het integreren van de traumatische gebeurtenissen in het leven van de cliënt en het weer controle krijgen over het leven.

Traumaspectrumstoornissen: van enkelvoudig trauma tot complexe PTSS

In de ontwikkeling naar betere herkenning, diagnostiek en behandeling van de mogelijke gevolgen van traumatische ervaringen spelen vele belangrijke vragen. In dit hoofdstuk komt aan de orde de vraag of er behoefte is aan een brede benadering van 'traumaspectrumstoornissen'. De tweede vraag , die in het vervolg daarop aan de orde komt betreft de omvang en mogelijke complexiteit van een traumatische ervaring (of ervaringen) die kan leiden tot een stoornis.

Veteranenzorg : stap voor stap : toezicht op veteranenzorg en onderzoek naar uitzendinggerelateerde klachten : verslag juli 2009-juli 2011

Verslag van ontwikkelingen op het gebied van veteranenzorg in de periode juli 2011 - juli 2013.

Pagina's