De gevolgen van psychotraumatische ervaringen: meer dan PTSS alleen? Sleutelen aan een concept

De diagnose posttraumatische stress stoornis, kortweg PTSS, is uitermate populair. Maar wat houdt PTSS eigenlijk in en is het wel toereikend om de klachten van trauma- getroffenen te beschrijven? Hier raken we de basis van de psychiatrische diagnostiek en vooral van het DSM-systeem. Binnen de geestelijke gezondheidszorg is het diagnostische classificatiesysteem, de DSM-IV (APA 1994) toonaangevend geworden. De DSM wordt algemeen beschouwd als standaard voor psychiatrische classificatie.

Wat terroristen willen : de vijand begrijpen, de dreiging beteugelen

Richardson ontraadselt zelfmoordterrorisme en verklaart het in termen van traditionele militaire waarden als loyaliteit en heldenmoed. Verder prikt ze de mythe door dat zelfmoordterrorisme een religieus fenomeen is. De 'oorlog tegen terreur' kan niet gewonnen worden. Ze legt uit dat de problemen rondom terrorisme hooguit beheersbaar kunnen worden gemaakt.

De betekenis van levensverhalen : theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk

Dit boek geeft inzicht in van de huidige theorievorming, methoden van werken en praktijkervaringen in werken met levensverhalen. Ruim dertig auteurs geven een stand van zaken. Hoewel het vertrekpunt het opstellen en het gebruik van levensverhalen van vooral bewoners en patienten van zorginstellingen is, biedt de bundel ook inzicht in levensverhalen in buurtprojecten en in levensloop- of loopbaancoaching.De bundel biedt verhalen en literatuurverwijzingen.

Niet overhaast ingrijpen' : promovendus Marit Sijbrandij over posttraumatische stress

Interview met Marit Sijbrandij over haar promotieonderzoek 'Early interventions following psychological trauma'.

Pagina's