Trauma en Cultuur: Themanummer

Over de rol van cultuur in het omgaan met psychotrauma.

Het nieuwe zwart : rouw, melancholie en depressie

Psychoanalyse van rouw en melancholie als basis voor depressie, met een pleidooi voor het doorleven van het eigen, persoonlijke ongeluk. (bibliotheek.nl)

Handboek Infant Mental Health : inleiding in de ouder-kindbehandeling

De zorg voor het welzijn van zeer jonge kinderen en hun ouders is binnen de geestelijke gezondheidszorg een vakgebied in opkomst, en er is dan ook dringende behoefte aan gedegen informatie voor professionals. Het eerste Nederlandstalige handboek op het gebied van de Infant Mental Health (IMH) voorziet daarin. Het Handboek Infant Mental Health presenteert een nieuwe visie op de problematiek in de...

Migratie en gezondheid : feiten en cijfers

Migratie en gezondheid 2011 biedt een overzicht van actuele gegevens over zorg en preventie voor migranten in drie sectoren: publieke gezondheidszorg, jeugdzorg en eerstelijnszorg. Iedere sector wordt beschreven in termen van overeenkomsten en verschillen in gezondheid, zorggebruik en kwaliteit van zorg tussen migranten en niet-migranten. Daarnaast wordt aangegeven wat de stand van zaken is met...

Handboek angststoornissen

Naslagwerk voor huisartsen, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en verpleegkundigen. (bibliotheek.nl)

WPA-leidraad over geestelijke gezondheid van en ggz voor migranten

Het doel van deze leidraad is een overzicht bieden van de beschikbare evidence over problemen met de geestelijke gezondheid bij migranten en advies geven aan clinici en beleidsmakers over de wijze waarop passende en laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg aan migranten kan worden geboden. De drie fasen van migratie en de relevante implicaties daarvan voor de geestelijke gezondheid worden beschreven, evenals de specifieke problemen van groepen als vrouwen, kinderen en adolescenten, ouderen, vluchtelingen en asielzoekers, en lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen.

Psychosomatiek bij vluchtelingen

Clinical experience in psychiatry shows the problem of somatizing patients, especially in the group of non-western migrants and refugees. A literature search of somatization in refugees shows a more differentiated view. Some studies report no difference in somatization between refugees and the general population, whereas others do. The majority of studies, however, indicate a high amount of somatic complaints in refugees, mostly of unknown origin.

Positieve levensgebeurtenissen en stemmingsstoornissen: longitudinaal bewijs voor een chaotische-levensloophypothese

Achtergrond Vaak wordt aangenomen dat schadelijke effecten van negatieve levensgebeurtenissen gebufferd worden door (meerdere) positieve levensgebeurtenissen. Hier bestaat echter geen overtuigend empirisch bewijs voor en het is zelfs aannemelijk dat positieve levensgebeurtenissen niet als buffer fungeren, maar juist, als 'schakel' in een verder chaotische levensloop, méér risico geven op het ontstaan van een stemmingsstoornis.

Over geheugen en emotie

Hoe slaat ons geheugen traumatische ervaringen op, en in hoeverre worden die ervaringen gekleurd door onze emoties? Een interview met klinisch neuropsycholoog Ron Hijman.

Pagina's