Aanpak van radicalisme : een psychologische analyse

Dit boek beschrijft stapsgewijs hoe zich onder jongeren in Nederland het radicaliseringsproces voltrekt. Dit proces is tevens het uitgangspunt voor de beschreven manieren van aanpak. Welke interventies kunnen er gehanteerd worden zodat deradicalisering plaatsvindt. De auteurs toetsen de gedragswetenschappelijke inzichten van radicalisering aan de Nederlandse situatie.

Praktische aanbevelingen en literatuur

Bevat:

Voor de individuele hulpverlener : Hoe herken je bij jezelf traumawerk-gerelateerde stressreacties? Maatregelen ter preventie van traumawerk-gerelateerde stressreacties.

Voor een team of organisatie : Hoe herken je traumawerk-gerelateerde stressreacties op team- of organisatieniveau? Preventie van traumawerk-gerelateerde stressreacties.

Nuttige informatie

Van pandemie tot bioterrorisme: Complexe gevolgen besmettingsrampen vragen betere voorbereiding

De rampoefeningen in de gezondheidszorg richten zich vooral op ‘flitsrampen’, niet op rampen waarbij mensen besmet kunnen raken. Terwijl juist dit type ramp specifieke problematiek met zich meebrengt.

Herdenken en monumenten sterk met elkaar verweven: Verbinden van verleden, heden en toekomst

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schreven twee medewerkers van Impact een visiedocument over de vraag of het zinvol zou zijn een monument op te richten voor brandweerlieden die door hun werk zijn omgekomen, zoals er ook eerder al een monument werd onthuld voor de politie. Op basis van dit document werd besloten dat het brandweermonument er gaat komen. Hier volgt een belangrijk deel van dit document: Wat doen we als we herdenken en welke rol spelen monumenten daarin?

 

Gevolgen van terreur: Verslag van het jaarlijkse ISTSS-congres

Halverwege november 2008 vond in Chicago het jaarlijkse congres plaats van de International Society for Traumatic Stress Studies (iSTSS). ik doe u hier niet echt verslag van dit congres, want net als iedere deelnemer maakte ik uit het werkelijk overweldigende aanbod een keuze, geheel naar eigen smaak. en vervolgens leent maar een enkele presentatie zich voor een levendige beschrijving. ik geef dus alleen een schetsmatige algemene indruk van het congres, en bespreek met name de bijdrage van Cloitre meer in detail.

 

De crisiskaravaan : achter de schermen van de noodhulpindustrie

Achter de schermen van de noodhulpindustrie gaat over de dilemma's van de internationale hulpverlening: schiet hulp het doel voorbij als oorlogvoerende partijen er hun voordeel mee doen? Wat te doen als de concurrentie tussen NGO's zo groot wordt dat het eigen belang de hulpverlening in de weg staat? En moeten humanitaire organisaties neutraal blijven of weggaan als hun hulp misbruikt wordt?

De crisiskaravaan : achter de schermen van de noodhulpindustrie

Achter de schermen van de noodhulpindustrie gaat over de dilemma's van de internationale hulpverlening: schiet hulp het doel voorbij als oorlogvoerende partijen er hun voordeel mee doen? Wat te doen als de concurrentie tussen NGO's zo groot wordt dat het eigen belang de hulpverlening in de weg staat? En moeten humanitaire organisaties neutraal blijven of weggaan als hun hulp misbruikt wordt?

Terrorisme en dan verder Etnische minderheden en aanslagen. Informatie voor beleidsmakers

Terrorisme en dan verder Etnische minderheden en aanslagen

Informatie voor beleidsmakers

Als beleidsmaker kunt u te maken krijgen vragen rondom getroffenen uit etnische minderheidsgroepen. Zij zullen grotendeels dezelfde behoeften hebben als autochtone getroffenen. Echter, specifieke culturele aspecten kunnen van belang zijn of tot uiting komen in de periode na een aanslag.

Terrorisme en dan verder...! Etnische minderheden en aanslagen. Informatie voor zorgverleners

Terrorisme en dan verder...! Etnische minderheden en aanslagen

Informatie voor zorgverleners

Na een terroristische aanslag kunt u als professional te maken krijgen met getroffenen uit etnische minderheidsgroepen. Zij zullen grotendeels dezelfde behoeften hebben als autochtone getroffenen. Echter, specifieke culturele aspecten kunnen van belang zijn of tot uiting komen in de periode na een aanslag.

Terrorisme en dan verder : Publieksversie

   Ga zo veel mogelijk door met uw normale dagelijkse activiteiten. Dat geeft u het gevoel dat u de baas bent over de situatie. Dit is ook belangrijk voor de rust en regelmaat binnen uw gezin en voor uw kinderen.

■    Kijk niet voortdurend naar de tv waar de beelden van de aanslag telkens herhaald worden. Dit geldt ook voor uw kinderen.

■    Zoek andere mensen op. Zonder u niet af. Praat met elkaar.

■    Vraag de mensen om u heen om hulp als u dit nodig heeft.

Pagina's