Naar meer 'resilience' in de strijd tegen terrorisme

Verkorte weergave van de oratie uitgesproken door Edwin Bakker bij de gelegenheid van het aanvaarden van het hoogleraarsambt met als leeropdracht Terrorisme en Contraterrorisme aan de Universiteit van Leiden.

Kwaliteit binnen de crisisbeheersing

Kwaliteit is een diffuus begrip. Het Amerikaanse 'Institute of Medicine' heeft internationaal gangbare criteria geformuleerd die het begrip concretiseren. De criteria passen bij het algemeen belang dat crisisorganisaties dienen, of het nu gaat om brandweerinzet, geneeskundige hulpverlening of de toewijzing van middelen voor schadeherstel. De kwaliteit uit zich steeds in de mate van effectiviteit, efficiëntie, veiligheid, burgergerechtigheid, tijdigheid en gelijkheid. Lagere scores per onderdeel wijzen op ruimte voor verbetering.

De moeizame geschiedenis van de herinnering

Iedereen die wel eens getuige is geweest of betrokken is geweest bij een verkeersongeval weet hoe gecompliceerd het vervolgens voor de politie is om uit verschillende getuigenverslagen een consistent verhaal samen te stellen. Niet anders is het om bij het gebruik van ooggetuigen van de geschiedenis een samenhangend historisch verhaal op te tekenen. Ook veteranen blijken uiteenlopende herinneringen te hebben aan de zelfde gebeurtenis.

De impact van Q-koorts : het menselijke verhaal

Het boek De impact van Q-koorts geeft inzicht in de persoonlijke beleving van alle betrokkenen bij de Q-koortsepidemie. Ervaringsverhalen van onder meer geitenhouders en patiënten staan centraal.

De laatste trein: zelfmoord op het spoor

Jaarlijks springen er zo'n tweehonderd mensen voor de trein, bjna altijd met dodelijke afloop. Daarna volgt een zware klus voor spoorwegpersoneel en politie. 'Die geur, daar heb ik nog steeds last van'.

Brandweer-, GHOR- en veiligheidsregio almanak ...

In de Brandweer, GHOR en Veiligheidsregio Almanak vindt u onder meer:•Adresgegevens van brandweren (regionaal, gemeentelijk en bedrijfs-) en van de voor brandweertaken verantwoordelijke functionarissen,•Adresgegevens en organisatiestructuren van de 25 Veiligheidsregio’s,•Adresgegevens en organisatiestructuren van de acute zorg (ambulancediensten, ziekenhuizen, GHOR),•Het overzicht van alle organisaties op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en veiligheid (ministeries, koepelorganisaties, belangenverenigingen, kennisinstituten, opleiding & Oefening etc.),•Het overzicht van

Agenten in de stress Reportage uit Uitzending Brandpunt 19 februari 2012

Vermoedelijk duizenden agenten in Nederland lijden aan PTSS, het posttraumatisch stress syndroom. Door traumatische ervaringen tijdens hun werk, zijn ze geestelijk niet meer in staat te functioneren. Maar anders dan bij militairen, waar PTSS een erkende beroepsziekte is, staan agenten vaak in de kou. Binnen politiekorpsen is er nauwelijks aandacht voor de gevolgen van de aandoening. Sven Kockelmann bericht over de eenzame strijd van getroffen agenten en hun gevecht voor erkenning.

Als de dienst er op zit

In 2010 is de richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden ontwikkeld. Stichting Impact onderzocht hoe dit zich in de praktijk vertaalt door het raadplegen van beschikbare documentatie en het uitvoeren van en groot aantal interviews bij de verschillende organisaties. In aanvulling is tevens gekeken of en hoe oud-werknemers (postactieven) ondersteund worden.

Als een ramp de school treft : omgaan met calamiteiten in het onderwijs

Deze publicatie geeft informatie over schokkende gebeurtenissen en de wijze waarop de school kan reageren. Ze biedt een handreiking bij het samenstellen van een draaiboek. In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op rampen en calamiteiten en worden de opeenvolgendefasen bij een ramp c.q. calamiteit beschreven. In hoofdstuk 3 wordt aandacht geschonken aan veiligheid en het pedagogisch klimaat op school, ook is er aandacht voor herstelrecht, de rol van het gezin en externe hulpverlening.

Herdenken : aandachtspunten bij het organiseren van een herdenking kort na schokkende gebeurtenissen, rampen en calamiteiten

Een drama heeft zich voltrokken. De crisisorganisatie is geactiveerd. Ontzetting en verdriet verspreidt zich over het land en al gauw klinkt de roep om een herdenking of maken mensen zich op voor een stille tocht. Op welke manier kan een gemeente hier het beste mee omgaan? In deze handreiking vindt u een overzicht van aandachtspunten bij de organisatie van een officiële herdenking na een schokkende gebeurtenis, calamiteit of ramp en veel praktische tips en handvatten. De tips zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk.

Pagina's