Naar eer en geweten : geestelijke verzorging en de morele vorming in de krijgsmacht

Van militairen wordt een vergaande inzet gevraagd, en daarbij dragen zij - zeker tijdens uitzending - grote verantwoordelijkheid. Hoe worden ze in staat gesteld om te doen en te geven wat soms ver uitgaat boven wat normaal en voorstelbaar is? Dit boek gaat over de morele vorming van militairen. De Geestelijke Verzorging is er om hen bij te staan. Hoe kan, en hoe moet de Geestelijke Verzorging haar taak ten aanzien van militairen invullen? Vanuit de wetenschap (ethiek en filosofie) wordt het terrein verkend en belicht waar militairen en geestelijke verzorgers hun werk doen. Dit gebeurt vanuit rooms-katholiek, protestants-christelijk en humanistisch perspectief.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
red. René de Boer, Jan Peter van Bruggen en Ger Wildering | 2012
212 p | Budel : DAMON
http://www.damon.nl/book/naar-eer-en-geweten

Uitg. in opdracht van de Hoofden van Dienst van de Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht
Met lit. opg
Trefwoorden: 
krijgsmacht, militairen, veteranen, moraal, geestelijke verzorging, Gewetensvorming, religies, zingeving, Dienst Joodse Geestelijke Verzorging, Dienst Hindoe Geestelijke Verzorging, Dienst Islamitische Geestelijke Verzorging
Plaatsingscode: 
s8.2 NAA | KOC/Veteraneninstituut