Rampen in het leven van alledag, het alledaagse leven van rampen

Op 9 oktober jl. hield ik mijn afscheidsrede als hoogleraar
Rampenstudies aan de Wageningen Universiteit. Daarin
stelde ik dat rampen een alledaags verschijnsel zijn geworden.
Verder stond ik onder meer stil bij het begrip veerkracht
dat bij de theorievorming en beleidspraktijk van
rampen een steeds belangrijker plaats inneemt. Tenslotte
introduceerde ik het begrip rampencultuur dat aangeeft
hoezeer rampen verknoopt zijn geraakt met het leven van
alledag. Ik heb het laatste thema al eens kort behandeld in

Flexibilisering organisatie crisisbeheersing: verschuiving naar het private domein?

Crisismanagement doe je samen in een flexibele crisisorganisatie. Dit is de kernboodschap van de derde jaardag van de
Nationale Academie voor Crisisbeheersing (NAC) die plaatvond op 24 september. Jaarlijks komen crisisprofessionals vanuit
de overheid, veiligheidsregio’s en de Nationale Politie samen om te netwerken, nieuwe inzichten te delen en vooruit te
kijken naar het nieuwe leerprogramma van de NAC. Naast de samenwerking met veiligheidsregio’s en de Nationale Politie
is de focus van deze jaardag gericht op de vitale infrastructuur en het private domein.

Opnieuw brand in Moerdijk

Op 3 juni 2014, ruim 3 jaar na de grote brand bij Chemie Pack, een explosie bij Shell Moerdijk. Het dorp Klundert schrok tegen 23.00 uur wakker van de enorme knal.

De brand in 2011 en de explosie in 2014 zijn technisch gezien nauwelijks met elkaar te vergelijken. De bedrijven lijken niet op elkaar, bij Shell is al snel bekend om welke gevaarlijke stof het gaat en het verschil in de brandbestrijding was ook groot.

Sinds 2013 is er een publiek-private brandweerpost, met 24-uurs beroepspersoneel, op het industrieterrein. Deze brandweer was nu binnen 6 minuten ter plaatse.

Angst voor de anarchistische samenzwering: politionele modernisering door strijd tegen Zwarte Internationale in 19e eeuw

Tijdens de eerste golf van internationaal terrorisme, in de late negentiende eeuw, werd de wereld geteisterd door anarchistisch geweld met bomaanslagen en koningsmoorden. Hoewel dit aan Nederland voorbij ging, werd het dreigingsbeeld van transnationale samenzweringen, de Zwarte Internationale, wel degelijk aangegrepen voor een modernisering van het politieapparaat en nieuwe Europese samenwerkingen. Wat gebeurde er wel in Nederland? Welke actoren plaatsten de dreiging op de agenda? Waar was men bang voor? En hoe werd de dreiging tegengegaan?

De weg van idealen naar terrorisme: Onderzoek naar psychologische processen bij radicalisering

Terrorisme is op dit moment een van de grootste dreigingen voor de veiligheid en maatschappelijke stabiliteit in de wereld. Onderzoek naar radicalisering en terrorisme is sterk toegenomen na onder andere de aanslagen in de Verenigde Staten (2001) en Groot-Brittannië (2005), de moord op Theo van Gogh in Amsterdam (2005), en de door leden van de Neo-Nazi beweging Nationalsocialistischer Untergrund (NSU) gepleegde moorden in Duitsland (2000-2007).

Duistere machten - maatschappelijke onrust en complotconstructies

Afgelopen augustus ontstond enige ophef over een twitterbericht van een Justitieambtenaar waarin de stelling werd verkondigd dat IS een zionistische samenzwering was. De reacties waren fel; naast het feit dat de uitspraak uitgerekend werd gedaan door een ambtenaar van Justitie, overheerste vooral ontzetting: hoe kon in hemelsnaam in Nederland een hoogopgeleid iemand zulke tergende onzin verkopen?

Weerbare democratie

Ruim 140 jongeren vechten voor de jihad in Syrië, Jemen en Somalië. Voor deze geradicaliseerde moslimjongeren is
het hun heilige plicht. Als ze die met de dood moeten bekopen, sterven ze de meest gelukzalige dood die voor een moslimstrijder
is weggelegd: het martelaarschap in de strijd tegen de ongelovigen. Onze regering is verbijsterd.
Hoe heeft het zo ver kunnen komen, vraagt men zich af, en waarom hebben we dit niet zien aankomen?

Van digitaal kijken naar begrijpen en ingrijpen

De kracht van social media is in de afgelopen paar jaar explosief
toegenomen terwijl we het nog maar nauwelijks effectief (kunnen)
gebruiken in onze aanpak om misstanden en onrust te voorkomen.
Aanhang voor ISIS wordt gerekruteerd, amateurs speuren mee bij de
Boston Marathon en de MH17, en natuurlijk Project X waarmee het
allemaal begon. Wouter Jong, adviseur bij het Genootschap van
Burgemeesters, noemde Project X Haren destijds treffend een ‘Perfect
Storm’: een samenloop van omstandigheden waarin diverse zaken

Censuur als antwoord op terrorisme?: Over het onzinnige sociale mediabeleid in de Integrale Aanpak Jihadisme

Sinds de zogenaamde Arabische Lente staan sociale media bekend
als instrumenten voor politiek activisme en massamobilisatie.
Na de rellen in Haren omtrent Project X hadden sociale media in
de ogen van politie en openbaar bestuur hun onschuld verloren.
Tweets die vergelijkbare evenementen in Hoorn, Amsterdam of
Arnhem aankondigden, leidden toen tot wanhopige en overhaaste
reacties van de kant van de politie en overheid. De reacties waren
op zijn zachtst gezegd gênant (Hoorn). In het ergste geval waren

Pagina's