Flexibilisering organisatie crisisbeheersing: verschuiving naar het private domein?

Crisismanagement doe je samen in een flexibele crisisorganisatie. Dit is de kernboodschap van de derde jaardag van de
Nationale Academie voor Crisisbeheersing (NAC) die plaatvond op 24 september. Jaarlijks komen crisisprofessionals vanuit
de overheid, veiligheidsregio’s en de Nationale Politie samen om te netwerken, nieuwe inzichten te delen en vooruit te
kijken naar het nieuwe leerprogramma van de NAC. Naast de samenwerking met veiligheidsregio’s en de Nationale Politie
is de focus van deze jaardag gericht op de vitale infrastructuur en het private domein.

Referentie: 
Natasja Hartzema | 2014
In: Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing = ISSN 1875-7561 | 12 | 5 | 40-41
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2014/10/22/magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-5.html
Trefwoorden: 
crises, crisisbeheersing, crisismanagement, deskundigheidsbevordering, infrastructuur, Nationale Politie, organisaties, overheid, publieke sector, samenwerking, terrorisme, Veiligheidsregio's