Noodmaatregelen bij natuurrampen en risicobeheersing in China

In 2014 heeft de NCTV op uitnodiging van Margaretha Wahlström – Hoge Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal
van de Verenigde Naties voor Rampenreductie (United Nations International Strategy for Disaster Reduction) – en van
Jiang Li – Secretary General of NCDR Vice Minister of Ministry of Civil Affairs of China, Dean of Academy of Disaster
Reduction and Emergency Management, Ministry of Civil Affairs and Ministry of Education in China – deelgenomen aan

VN Wereldrampenconferentie - Sendai

Mijlpaal en ijkpunt
VN Wereldrampenconferentie - Sendai
Tien jaar geleden, in januari 2005, vond in Kobe in de regio Hyogo in Japan de VN Wereldconferentie voor Rampenreductie
plaats, waar 168 lidstaten het – niet bindende - Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the resilience of nations and
communities to disasters (HFA) hebben goedgekeurd op basis van de “United Nations International Strategy Disaster Risk
Reduction” (UNISDR).

De pijn van januari 2015 : Het meervoudige verdriet van Frankrijk achter de aanslagen in Parijs

Als een lijkwade gaapte het gigantische zwarte doek met de woorden ‘Je suis charlie’ het voorbijrazende verkeer aan dat vanaf de A8: la Proveniale, Nice schampt. Het was woensdag 14 januari, precies een week na de aanslagen in Parijs. De (media) historicus Niek Pas was in Nice, toevallig, voor een congres. Hij merkte er hoe dit immense doek de pijn van Frankrijk, die week après, tot uitdrukking bracht. Maar niet ieders pijn.

Ik zal mijn geloof niet verlaten

Als tiener radicaliseerde hij, als twintiger ronselde hij voor het kalifaat en belandde hij in een Egyptische gevangenis. Als dertiger ijvert Maajid Nawaz voor een liberale islam.

Interview met Maajid Nawaz, auteur van 'Radical. My journey in and out of extremist islam' en van de Socrateslezing 28 maart 2015.

 

Radicalisering en geweld: mede veroorzaakt door schaamte

Excessief geweld en brute radicalisering: het journaal staat er bol van. Maar waar vindt dat alles zijn oorsprong?
Het antwoord verrast je misschien: geweld en radicalisering worden mede mogelijk gemaakt door schaamte.

Socioloog kan helpen tegen radicalisering

Het onderwijs in sociaal-culturele betekenisgeving ontbreekt op het vmbo en de havo. En juist van die kennis kunnen radicaliserende jongeren profiteren.
Lees hier het artikel van Pieter Lagerwaard, junior docent antropologie bij de Universiteit van Amsterdam.

GGD Handreiking psychosociale hulp bij rampen en crises

Voortbouwend op de Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociale hulp bij rampen en crises, ontwikkelde Impact een Handreiking Psychosociale Hulp bij rampen en crises speciaal voor GGD’en. De handreiking voorziet in tools en checklists om de rol van de GGD in de PSH vorm te geven. GGD ’en kunnen de handreiking gebruiken bij de voorbereiding op PSH taken.

Een stevige gemeenschappelijke informatievoorziening in 2020

Informatie doordrenkt de samenleving. De waarde van informatie blijft toenemen en mensen willen te allen tijde over informatie kunnen beschikken. De afhankelijkheid ervan neemt toe en de eisen aan informatie worden steeds hoger. Veiligheidsregio’s moeten op deze ontwikkelingen inspelen. Zij stellen zelf ook steeds hogere eisen aan het gebruik van informatie: de juiste informatie dient voor burgers, hulpverleners én bestuurders altijd en overal beschikbaar te zijn.

 

Bescherming burgers en bedrijven tegen rampen en crises

Het beschermen van de veiligheid van burgers en bedrijven is een gemeenschappelijke opgave en verantwoordelijkheid voor de rijksoverheid, decentrale overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en het bedrijfsleven. Maar wat weten we nu echt over de mate waarin overheden burgers en bedrijven beschermen? De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan en daarbij gekeken
naar:
• wat de minister van VenJ weet over de mate waarin overheden burgers en bedrijven beschermen;
• de samenhang tussen de Strategie Nationale Veiligheid (SNV) en de veiligheidsregio’s;

Van regeltoepassing naar risicogerichtheid

In meerdere opzichten is Nederland een veilig land. Voor veel bestaande veiligheidsrisico’s hebben we regels om die risico’s te beperken en incidenten te voorkomen. Maar is het wel zo logisch te denken dat de overheid alle risico’s kan beheersen? En leiden meer regels ook tot méér veiligheid? In de Visie Risicogerichtheid focussen we op een andere benadering.

Pagina's